49 20 Derhalve waren bij het einde van den cursus 1913—1914 6 1 1 1 10 1 1 1 4 1 3 1 1 2 1 3 14 11 17 _4 60 2e 3e 4e 5e toe mede- Van de 44 leerlingen der 5e klasse, die aan het eindexamen deelnamen, slaagden 39 jongens en 4 meisjes; 1 jongen,die niet slaagde, keerde niet tot de school terug. De bestemming der geslaagden is: voor Indoloog den Handel Tandarts de Hoogere Landbouwschool te Wageningen dè Technische Hoogeschool’te Delft Arts Onderwyzeres Officier van Gezondheid de Handels-Hoogeschool te Rotterdam Adsp. Commissaris van politie Administratiekantoor Adelborst K. Marine Ambtenaar by de Provinciale Griffie Klerk bij een der Departementen van Alg. Bestuur Ambtenaar by den Pensioenraad Veearts 50 29 43 40 Te zamen 227 Den cursus 19131914 hebben gemaakt, maar zijn in September 1914 niet teruggekomen a. wegens verhuizing: 1 meisje der 2e klasse, b. wegens verandering van opleiding of inrichting van onderwijs: 1 jongen der le klasse, 3 jongens en 1 meisje der 2e klasse, 3 jongens en 1 meisje der 3e klasse, 6 jongens en 1 meisje der 4e klasse, c. wegens onvoldoende vermogens of vorderingen2 jongens en 1 meisje der le klasse, 1 jongen en 1 meisje der 2e klasse, 1 meisje der 3e klasse, d. wegens het aanvaarden eener betrekking: 1 jongen der 3e klasse, e. om andere redenen1 jongen der 3e klasse, 4 jongens der 4e klasse. e. om andere redenen1 jongen der le klasse, 2 jongens der 3e klasse, 1 jongen der 4e klasse. aanwezig in de: le klasse 65 jongens, 14 meisjes, totaal 79 leerlingen. 64 40 60 44 287 het eind VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. H ff ff tot n ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff k:; ij j - - - - -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1296