49 21 1 2e 5 3e 4 1 5 4e 8 4 12 5e 1 1 Te zamen 73 18 91 Eerste klasse. 65 15 80 Tweede klasse. 5 2 12 15 12 77 Derde klasse. 5 4 1 4 4 46 57 11 voor Landmeter Candidaat-Notaris Staatsexamen 1 2 14 5 1 1 14 12 bevorderd uit de le kl. 48 jong., 12 meisjes, totaal 58 leerl. zonder ex. toegelaten na niet overgegaan Te zamen bevorderd uit de 2e kl. 38 jong., 10 meisjes, totaal 48 leerl. zonder ex. toegelaten na niet overgegaan Te zamen Bü den aanvang van den nieuwen cursus 1914—1915 was derhalve de samenstelling der klassen als volgt: Voor het volgen der lessen van den nieuwen cursus 1914 1915 werden toegelaten tot de: le klasse zonder ex. 42 jongens, 12 meisjes, totaal 54 leerl. na examen 13 zonder ex. na examen zonder ex. na examen zonder ex. na examen zonder ex. na examen zonder ex. toegelaten 42 jong., 12 meisjes, totaal 54 leerl. na 13 niet overgegaan 10 Te zamen VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. n JJ J? H 5 V 65 55 n 5? >5 n n M 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1297