49 22 Vierde klasse. 8 12 12 1 1 34 17 51 8 68 2 28 2 40 12— 13 13— 14 14— 15 15— 16 16 30 58 46 2 7 16 7 7 5 9 8 5 7 van 18 37 74 53 i' Te zamen 20 leerlingen. 22 19 20 18 21 19 19 19 19 20 20 19 17 17 17 306 de volgende tabel. De leeftijd der leerlingen blijkt uit Er zijn: beneden 12 jaar jongens, meisjes, totaal leerlingen. Van September tot 14 December kwamen op de school zonder examen in de le klasse 1 meisje en in de 3e klasse 1 jongen en verliet de school 1 jongen der 4e klasse, die geplaatst werd op de Cadettenschool te Alkmaar. Óp het einde van het verslagjaar (14 December 1914) telde de school in de: le klasse Afd. A 12 jongens, 8 meisjes, totaal le le le 2e 2e 2e 2e 3e 3e 3e 4e 4e 5e 5e 5e Vijfde klassen. bevorderd uit de 4e kl. 33 jong., 17 meisjes, totaal 50 leerl. zonder ex. toegelaten 1 na Te zamen bevorderd uit de 3e kl. 18 jong., zonder ex. toegelaten na niet overgegaan Te zamen 8 meisjes, totaal 26 leerl. B 14 C 19 D 20 A 13 B 14 C 19 D 19 A 13 B 14 C 20 A 13 B 14 A 8 B 9 C 17 238 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. 4 n 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 6 5 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1298