1 129 In dezelfde Raadsvergadering werd een verzoek van Th. L. G. Korff de Gidts c.s., om doortrekking tot aan de Kempstraat van de Brandt-, Kritzinger-, Herzog-, Wessel- en Schalk Burger-straten, in handen van Burgemeester en Wethouders gesteld om prae-advies. Op een verzoek van de vereeniging „Scheveningens Belang” om aanleg van een verbindingsweg tusschen den strandweg en den weg langs de N.W. zijde van de Visschershaven, wrerd in de Raadsvergadering van 5 October gunstig beschikt. De uitvoering van dit werk geschiedt in eigen beheer door de gemeente. Een verzoek van bewoners van de Transvaalwijk, om verbetering der verbinding van die wijk met de binnenstad, werd in de Raadsvergadering van 15 Juni in handen van Burgemeester en Wethouders gesteld om prae-advies. In de Raadsvergadering van 29 Juni werd om prae- advies in handen van Burgemeester en Wethouders gesteld, een verzoek van de Vereeniging „Bezuidenhout’s en Wijk VII’s belang”, in zake verbreeding van den Bezuidenhoutscheweg, tusschen het eindpunt van de tramlijn 3 bij „Overbosch en den ingang van de oprij laan naar het Huis ten Bosch.”. Voor verbreeding van de Binckhorstlaan tusschen de Schenkwetering en het Trekvlietplein, waartoe de noodige onteigening, deel uitmakende van die voor den aanleg van een haven aan de N. O. zijde van den Trek- vliet c. a. (zie bladz. 131 van dit verslag), had plaats gehad, en voor den aanleg van eenige ter wederszijde van de Binckhorstlaan ontworpen straten, werd in de Raadsvergadering van 20 Juli een bedrag van f 155.000, toegestaan. De aanbesteding had plaats op 15 October. Met de H.U.S.M., eigenares van de gronden, noodig voor doortrekking van de Herman-Costerstraat, waar door een betere verbinding van de Transvaalwijk met de Delftsche Laan kan tot stand komen, wordt over beschikbaarstelling van die gronden onderhandeld. 9

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 129