49 25 Tezamen 46 j. 6 m. 1 m. 268 19 2e klasse 11 j. 3e 18 j. 4e 17 j. 5e 9 77 17 5 52 28 22 7 5 32 15 21 249 4 j. m. 7j. lm. 2 j. -m. I C. Hoogere Burger- en Middelbare School voor Meisjes. Directrice: Mejuffrouw A. S. C. ten Hoet. Ie. Leerlingen. (Zie bijlage C.) Op den len Januari 1914 telde de school 256 leerlingen; van haar waren in de: 48 267 67 3 j. m. 5 j. m. - j. - m. j. m. j. m. A A A A B B B Te zamen. 1 m. 1 m. 4 m. j. m. 67 leerlingen. J. m- 1 j. m. 13 j. 3 m. j. m. 14 j. 3 m. 8 j. m. 13 j. 4 j. 1 m. 5 j. m. 2 j. 1 m. Ie klasse 2e 3e 4e 5e 6e 3e 4e 5e werd dit jaar afgenomen aan de Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus aan de 3e van den Boschstraat. De uitslag was aldus: Aantal ingeschreven cand. 346 jong,, 99 meisj., totaal 445 leerl. Toegelaten zonder examen 202 na schrift, ex. 17 en mondeling examen Totaal toegelaten afgewezen teruggetrokken 12 Toelatingsexamen voor de 2e, 57 344 84 17 3e, 4e en 5e klasse der Hoogere Burgerscholen met 5-jarigen cursus. Dit examen werd in 1914 afgenomen aan de Hoogere Burgerschool met 5-jar. cursus aan de Waldeck-Pyrmontkade. De uitslag was aldus: 11 j. 2m. VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. >5 Afgewezen. T) Terug getrokken. n n n Toegelaten na examen. Y) Y) n Y) j. m. Toegelaten zonder examen. Aantal ingeschreven candidate:!. 66 o

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1301