49 26 82 Derhalve waren bij het einde van den cursus 19131914 aanwezig in de: zonder examen na Te zamen A B Voor het volgen der lessen van den nieuwen cursus 1914 1915 werden toegelaten in de: Te zamen Eerste klasse. 72 leerlingen. 10 66 leerlingen. 50 27 20 7 5 28 14 20 237 alsmede 2 leerlingen in de 2e klasse, 1 leerling in de 5e klasse A, 1 leerling in de 4e klasse B en 3 leerlingen in de 5e klasse B, die enkele lessen volgden. Sedert zyn in den loop van den cursus 19131914 bjjge- komenin de le klasse 2 leerlingen, in de 2e klasse 1 leer ling, in de 3e klasse A 1 leerling. Daarentegen verlieten in den loop van dienzelfden cursus de school a. wegens verhuizing: 1 leerling uit de le klasse, 1 uit de 3e klasse A, 2 uit de 3e klasse B, 1 uit de 4e klasse B en 1 leerling voor enkele vakken uit de 5e klasse B. b. wegens verandering van opleiding of inrichting van onderwijs2 leerlingen uit de 2e klasse, 1 uit de 4e klasse A, 1 uit de 5e klasse B en 1 leerling voor enkele vakken uit de 5e klasse B. c. overleden: 1 leerling uit de 3e klasse B. d. om andere redenen2 leerlingen uit de le klasse, 1 uit de 2e klasse, 1 uit de 3e klasse A, 1 uit de 4e klasse A, 1 uit de 3e klasse B en 1 leerling voor enkele vakken uit de 5e klasse klasse A. f L alsmede 2 in de 2e klasse, 1 in de 4e klasse B en 1 in de 5e klase B, die enkele lessen volgden. le klasse 2e 3e 4e 5e 6e 3e 4e 5e VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1302