49 c 30 Vierde klasse B. 23 leerlingen, 21 15 bevorderd uit de 3e klasse B waarvan 2 leerlingen voor enkele vakken, niet overgegaan Te zamen en 2 leerlingen voor enkele vakken. D 23 24 23 18 19 19 26 13 12 11 6 24 21 ._14 276 Afd. C D E F C D E 13 leerlingen. 2 23 leerlingen. Vyfde klasse B: bevorderd uit de 4e klasse B zonder examen toegelaten en 1 leerling voor enkele vakken, niet geslaagd bij het eindexamen Te zamen en 1 leerling voor enkele vakken. Na den aanvang van den nieuwen cursus werden nog toegelaten: 1 leerling in de le klasse, 1 in de 4e klasse B en 1 leerling voor enkele vakken in de 5e klasse B, terwijl de school verlieten: a. wegens verhuizing: 1 leerling uit de 2e klasse, b. wegens verandering van opleiding of inrichting van onderwijs: 1 leerling uit de le klasse, 1 uit de 4e klasse B en 1 uit de 4e klasse A. c. om andere redenen2 leerlingen uit de le klasse, 1 uit de 2e klasse, 1 uit de 5e klasse B en 1 leerling voor enkele vakken uit de 3e klasse B. A A A A A B B B Te zamen Op het einde van het verslagjaar telde de school in de: le klasse le le le 2e 2e 2e 3e 4e 4e 5e 6e Be 4e 5e VERST.AG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. ,1 n ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1306