49 33 zijn de ouders 3 le le 16— 17 17— 18 2 6 8 7 24 Op het einde van het verslagjaar (14 December 1914) telde de school in de: le klasse Afd. A B 6 C 5 18 1 3 jongens, 3 meisjes, Eerste klasse: zonder examen 12 jongens, 5 meisjes, totaal 17 leerlingen. na 10 1 11 Te zamen 22 6 28 Van die toelating konden 3 leerlingen geen gebruik maken tengevolge van de mobilisatie. le. Leerlingen. Voor het volgen van den cursus 1914—1915, welke na de opening der school op den 13den October 1914 een aanvang nam, werden toegelaten tot de: Te zamen zonder exam, toegelaten 9 jongens, 5 meisjes, totaal 14 leert ^a 10 n 1 11 Te zamen 19 B 6 25 Sedert heeft 1 leerling de school verlaten, nadat gebleken ■was, dat hij voor het toelatingsexamen tot de Cadettenschool geslaagd was. 7 jongens, 2 meisjes, totaal 9 leerlingen. 1 leerling woont buiten de gemeente. Van 1 leerling, die in de gemeente woont, buiten de gemeente gevestigd. Bij den aanvang van den cursus 1914—1915 -was derhalve de samenstelling der Eerste klasse: De leeftijd der leerlingen blijkt uit de volgende tabel. Er zyn: van 1516 jaar 1 jongen, 1 meisje, totaal 2 leerlingen. 1 2 D. Middelbare Handelsschool met tweejarigen cursus. Directeur: Dr. A. van Berküm. VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. n -n D •n r> i n v

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1309