49 34 2e. Leeraren. A. 158 82 21 E II. Byzondere Scholen. Academie van Beeldende Kunsten. 3e. Onderwijs. Wegens ongesteldheid en huiselyke omstandigheden der leeraren konden 7 lesuren niet gegeven worden, welke les uren over de overige leeraren werden verdeeld. 26 21 22 22 18 25 158 leerlingen 2 1 24 leerlingen. De heer F. van der Laan, kon by den aanvang van den cursus 1914—1915, op 13 October 1914, zyne betrekking als leeraar in het boekhouden en handelsrekenen niet aanvaarden, tengevolge van de mobilisatie. De lessen in die vakken zyn voorloopig vervangen door lessen in het Fransch, Duitseh en Engelsch, waardoor het tekort in laatstgenoemde vakken, ontstaan door de late opening van de school, gedekt is geworden. Directeur: de heer Jan L. Springer. Het aantal leerlingen bedroeg in het afgeloopen leerjaar 688, namelyk 593 mannelyke en 95 vrouwelyke; van deze waren 269 (234 mannelyke en 35 vrouwelijke) nieuwe leer lingen. 80 leerlingen waren uit andere gemeenten afkomstig. Aan den winteravondcursus (1 October31 Maart) namen deel in: wandplaatteekenen rechtlynig teekenen teekenen van meetkundige lichamen, stilleven, pleisterornament enz teekenen van pleisterfragment van ’t mensche- lyk lichaam en pleisterkoppen teekenen naar pleisterbeelden teekenen naar levend model illustratief teekenen teekenakte lager onderwys boetseeren van ornament boetseeren van fragmenten van het mensche- lyk lichaam van 1819 jaar 10 jongens, 1 meisje, totaal 11 leerlingen. 19-20 2 - 20—21 1 jongen Te zamen 18 jongens. 6 meisjes. VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1310