s r II 49 35 7 18 19 het le telde 2e 3e 4e 38 118 118 5 19 26 13 40 82 158 72 48 85 24 120 17 34 27 99 11 leerl. 11 20 29 9 leerlingen 15 16 18_ 58 gedurende 9 leerl. 9 19 19 - anatomisch teekenen bouwkundig teekenen vormteekenen tuinbouwkundig teekenen meubelteekenen werktuigkundig teekenen electrotechnisch teekenen ijzerconstructie teekenen decoratief en nijverheidskundig teekenen meetkundige constructie en projectieleer. planimetrie stereometrie beschrijvende meetkunde schaduwbepaling en perspectief algebra en logarithmen gonio en trigonometrie, landmeetkunde Statica geschiedenis der bouwstijlen van het ornament theorie ontwerpen Aan den dagcursus voor middelbaar onderwijs werd onderwijs gegeven in het: De Semester 20 en gedurende het 2e Semester 15 leerlingen. De dagcursus voor de kunstnijverheid werd gevolgd in het le Semester door 20 en in het 2e Semester door 23 leerlingen. Voor den dag-, teeken- en schildercursus bedroeg het aantal leerlingen: 9 leerlingen 16 17 18 60 le studiejaar aan Te zamen dagcursus voor bouwkunde voor stilleven teekenen en schilderen pleisterteekenen projectie en perspectief. anatomie en proportie teekenen en schilderen naar levend model Voor den namiddagcursus in het teekenen naar pleister- VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. j» n JJ le Semester. Gedurende het 2e Semester. Gedurende het 2e Semester. Gedurende het le Semester. h n Gedurende het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1311