49 36 B. Ambachtsschool. Directeur: de Heer Th. A. H. van Harderwijk. Het schooljaar loopt van begin April tot einde Maart. De volledige cursus duurt drie jaren. f 10.000,— 3.500,— 33.000,— f 46.500,— fragmenten en stillevens, pastelteekenen en aquarelleeren, bedroeg het aantal leerlingen gedurende het le semester 19 en gedurende het 2e semester 18. Den zomer-ochtendcursus (bouwkundig teekenen, hand- en vorm teek enen) volgden 29 leerlingen. Voor rekening van Academieleden waren 9 leerlingen tot den winter-avondcursus toegelaten. Kosteloos onderwas genoten: 22 leerlingen op den winter-avondcursus, 5 op den cursus voor de teekenakten Middelbaar Onderwijs, 3 op den teeken en schildercursus, 1 op den Woensdag- en Zaterdagmiddag en rsus en 2 op den zomer-ochtendcursus. Van de gunstige bepaling, dat leerlingen van den dag- cursus voor bouwkunde, kunstnijverheid en teeken- en schildercursus kosteloos het onderwijs op den winteravond- cursus kunnen volgen, werd gebruik gemaakt door 9 leer lingen van den bouwkunde-, 5 van den kunstnijverheid- en 7 van den teeken- en schildercursus. 7 leerlingen van den Middelbaar-Onderwjjs-cursus volgden den cursus voor illustratief teekenen. Aan den cursus voor de teekenakte Lager Onderwijs werd deelgenomen door 5 vrouwelyke en 13 mannelyke leerlingen van hen deden 16 examen en slaagden 4 vrouwelyke en 7 mannelyke leerlingen. Van 10 vrouwelyke en 9 mannelyke leerlingen, die examen deden voor de akte M.a., slaagden 5 vrouwelyke en 5 manne lyke leerlingen. Voor de akte M.b. deden 3 mannelyke leerlingen examen, die allen slaagden. In het afgeloopen jaar werden een 14-tal openbare voor drachten en een 3-tal tentoonstellingen gehouden, welke voor het publiek en de leerlingen toegankelijk waren, terwyl door de leerlingen van den cursus voor de middelbare teekenakten een 6-tal excursiën werden gemaakt. De Academie genoot de volgende subsidies: van het Ryk de Provincie Zuid-Holland. de Gemeente ’s-Gravenhage Te zamen VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. t

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1312