i 49 38 Ie. Leerlingen. Van hen werden bevorderd: Te zamen Te zamen I I Van de le naar de 2e klasse, bij het timmeren machine-bankwerken eleetrisch bedrijf koperslagers-bedrijf schilderen meubelmaken letterzetten boekdrukken 47 leerlingen. 56 41 6 6 14 5 176 24 leerlingen 41 40 3 7 10 6 4 135 12 de lessen volgden in den cursus van 3>/2 maanden en 23 die in de maandcursussen. Aan 9 van de eerstgenoemden werd het getuigschrift uitgereikt als bewys, dat zij den cursus met succes hadden bij gewoond. De Koninklijke Nederlandsche Automobielelub en de Nederlandsche Vereeniging: .De Rijwiel- en Automobiel industrieā€ verleenden ook in 1914 door een geldelijke bijdrage steun. 2e. Een cursus voor boekbinders, waaraan in het afge- loopen jaar voor boekbindersgezellen verbonden werden, cursussen in persvergulden, het boekbinden en sneevergulden. Deze cursus had 33 leerlingen, van wie 9 boekbinders-leer- lingen, 10 voor het persvergulden en 14 gezellen voor het boekbinden en sneevergulden. Het schooljaar 19131914 sloot met 482 leerlingen, van wie 198 in de le klasse, 153 in de 2e klasse en 131 in de 3e klasse waren. Van de 2e naar de 3e klasse, by het timmeren machine-bankwerken eleetrisch bedrijf koperslagers-bedryf schilderen meubelmaken letterzetten boekdrukken VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. n 11 ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ti ii ii ii ii 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1314