49 42 18, 26, 20, 24, 9 en 11, totaal afd. met afd. 11, 10, 16, 7 en 7, totaal 51 met afd. 8, 1, 2, 5, 3 en 1, totaal 20 met Voor het volgen van den nieuwen cursus op 1 October 1914 hadden zich 207 nieuwe candidaten aangemeld (waar onder 78, die reeds het vorige jaar 51 20 4 31 9 167 390 Onder deze leerlingen bevonden zich: 89 timmerlieden. 39 meubelmakers en wagenmakers. 56 huissmeden en machine-bankwerkers. 27 electriciens. 38 koperslagers en instrumentmakers. 28 steenhouwers, metselaars en loodgieters. 8 stukadoors. 39 ververs, glazenmakers en verlakkers. 30 typografen en boekbinders. 108 leerlingen 2e 3e 4e vervolgklasse monteurs machinisten klassen voor volwassenen Te zamen De navolgende klassen zyn gesplitst in parallel-afdeelingen le klasse in 108 leerlingen. 2e klasse in leerlingen. 3e klasse in leerlingen. onder 78, die reeds het vorige jaar de school bezocht hadden), van wie 82 een getuigschrift konden overleggen van met vrucht genoten lager onderwys. Door 20 werd het toelatingsexamen met goed gevolg afgelegd, terwijl 22 niet aan het examen konden voldoen en 5 candidaten niet voor het examen waren opgekomen. Bjj den aanvang van den cursus 19141915 bestond de school in de: Van hen, die op de school gebleven zijn, werden bevor derd van: le klasse uit de le naar de 2e klasse 46 leerlingen 2e 3e 20 terwijl 33 leerlingen het getuigschrift kregen. VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. H 6 5 6 ff n n n J,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1318