49 I 43 1 Te zamen 147 12 159 Op den Sisten December 1914 bedroeg het aantal leerlingen dezer school 159, verdeeld over de verschillende klassen als volgt: 1 1 4 2 1 1 1 1 10 16 17 22 24 23 12 14 9 f IQ 17 18 26 26 24 13 15 10 D. Middelbare School voor Handel en Administratie. (Handelsschool, Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus). Directeur: de heer F. Tymstra. Voorbereidende klasse. Hoogere Burgersch. klasse I H lila Handelsschool klasse IVa "Va... Hoogere Burgersch. klasse Illb IVb Vb 32 behangers en stoffeerders. 1 bloemist. 1 horlogemaker. 1 kleermaker. 1 goudsmid. Naar den leeftijd waren de leerlingen te verdeelen als volgt 12 en 13 jaar 14 15 16 „17 18 jaar en ouder Te zamen Het schoolgeld bedraagt per leerling en per cursus f 4,— voor 5 avonden per week én f3.voor volwassenen voor 3 avonden'per week. Aan subsidies werd in 1914 ontvangen: van het Ryk de Provincie Zuid-Holland Gemeente ’s-Gravenhage Te zamen 3.000,— 750,— 11.500,— f 15.250,— 46 leerlingen. 90 42 212 390 leerlingen. VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. Mannel. Totaal. n 5, T) n Vrouwel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1319