49 Van kl. II 1 lila 1 IVa 1 INb In totaal 97 Eindexamen. Tot toelichting diene omtrent de inrichting van de school het volgende: a. Klasse I en II vormen den-voor alle richtingen gemeen- schappelyken onderhouw. b. Klasse lila vormt met I en II een Hoogere Burgerschool met 3-jarigen cursus. c. Klasse IVa en Va vormen de tweejarige Handelsschool. d. De klassen Illb, IVb en Vb vormen met de klassen I en II een Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus. 2 17 3 17 4 13 4 22 Toelating. Voor het toelatings-examen voor de verschillende klassen hadden zich aangemeld 29 jongens en 4 meisjes, waarvan 24 jongens en 3 meisjes slaagden voor de opgegeven klassen, terwyl 4 niet-geslaagden in een lagere klasse werden geplaatst. Zonder examen werden 36 jongens en 5 meisjes toegelaten. In totaal dus 64 jongens en 8 meisjes. Onder dezen zijn ook enkele gerekend, die niet dadelijk bij het begin van den cursus, maar toch vóór 1 Januari 1915 op de school zyn gekomen. 7 1 leerlingen en niet Aan het eindexamen der 2-jarige Handelsschool werd deelgenomen door 32 leerlingen, n.l. 28 jongens en 4 meisjes; hiervan slaagden 21 jongens en 3 meisjes. Het eindexamen der Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus werd afgelegd door 10 leerlingen. Van hen slaagden 1 vrouwelyke en 8 mannelyke leerlingen. Overgang. I naar kl. II werden bevorderd 16 jong, en 1 meisje, niet III werden niet IVa werden niet IV& werden niet Va werden niet Nb werden niet werden dus bevorderd bevorderd 14 leerlingen. 44 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. fj n H III6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1320