49 49 83 van het onderricht Van de schoolleerlingen werden bevorderd: van de le naar de 2e klasse 53 leerlingen. terwyl 44 leerlingen der 3e klasse het einddiploma verwierven. Van de cursusleerlingen slaagden in het: schoolexamen boekhouden: 7 geëxamineerden. examen van de Vereeniging van leeraren in het boekhouden: de 4 geëxamineerden. examen van de Federatie van handels- en kantoorbedienden in Nederland: de 4 geëxamineerden. Staats-examen L. O. nuttige handwerken: alle 20 geëxa mineerden. Staats-examen L. O. fraaie handwerkenalle 7 geëxamineerden. eind-examen der school in costuumnaaienalle 8 geëxami neerden. eind-examen der school in lingeriede beide geëxamineerden. 60 leerlingen. 54 47 58 leerlingen. 53 46 78 7 251 2e. Onderwijzend personeel. Mejonkvrouwe E. M. baronesse van Plettenberg werd met ingang van 1 October 1914 benoemd tot tijdelijke leerares in rekenen. Nederlandsche taal en aardrijkskunde ter ver vanging van mej. A. de Leeuw. Op 31 December 1914 waren ingeschreven: .in de le klasse 2e 3e verschillende cursussen Van deze leerlingen genoten 11 zonder betaling schoolgeld en 31 tegen betaling van verminderd schoolgeld het onderricht aan den drie-jarigen schoolcursus, terwijl de vakcursussen door 10 leerlingen gratis en door 13 leerlingen tegen verminderd schoolgeld werden gevolgd. Toegelaten werden tot de le klasse 62, tot de 2e klasse 1 en tot de cursussen 23 leerlingen. By den aanvang van den cursus 19141915 telde de school in de le klasse ii ii 2e 3e verschillende cursussen (100 leerlingen, ■waarvan 17 twee cursussen volgden) in de Fransche cursus (74 leerlingen, .waar van 67 leerlingen dezer school) Te zamen VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. 4 55 n n ~e ff, 3e ff 47

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1325