49 Aan de school wordt volledige opleiding gegeven tot: 2 Aan deze school wordt onderwys gegeven in verschillende vakken van Lager Onderwys. warenkennis, voedingsleer, kennis van het menschelijk lichaam, gezondheids-en verbad- leer, opvoedkunde, huishoudelijk boekhouden, plantkunde, tuinbouw, knippen, kostuuinkunde, patroonteekenen, kostuum naaien, dameskleermaken, linnennaaien, fraaie en nuttige handwerken, huishoudkunde, wasch-behandeling, tafeldienen, koken, strijken, gymnastiek, hoeden opmaken, kappen en ver zorging van het haar, fröbelen. l'/2 a 2 2 De school ontving de volgende subsidies: van het Kyk de provincie Zuid-Holland gemeente ’s-Gravenhage Te zamen f 8.000,— 3.500,— 9.500,— 21.000,— N.B. De opleidingen tot onderwijzeres nuttige handwerken, leerares-lingerienaaien en modiste zyn met September 1914 in het leerplan opgenomen. Voor de opleiding tot boekhoudster zijn dit jaar bij wyze van proef geen leerlingen aangenomen met het oog op de gelegenheid daartoe van gemeentewege opengesteld. huishoudster leerares-dameskleedermaken onderwijzeres nuttige hand werken leerares-lingerienaaien (in ’t bezit zynde van de Akte nuttige handwerken.) boekhoudsterduur van den cursus 2 a 3 jaar kinderjuffrouw kamenier en kamenier-linnen- meid dienstbode kostuumnaaister modiste linnennaaister De laatste vier zyn volksopleidingen 2 a 3 2 4 a 6 2 3 H. ’s-Gravenhaagsche Vakschool voor meisjes. Directrice: mej. A. Berghuis. duur van den cursus 2 jaar. 3 h 5 jaar 3e. Subsidies. 50 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. n v n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1326