s 49 51 7 11 59 7 117 11 194 le. Leerlingen. Op den len Januari 1914 bedroeg het aantal leerlingen 13 59 13 16 16 11 16 II 9 9 24 93 27 25 25 de opleiding tot: dienstbode. kostuumnaaister kamenier dienstbode kostuumnaaister kamenier kinderjuffrouw huishoudster Daarenboven worden in de voorbereidende klassen (3 parallel-klassen) geplaatst leerlingen, die te jong zyn om de opleidingen tot huishoudster, kamenier en kinderjuffrouw' te te volgen. Tevens zyn aan de school verbonden: le. Eénjaarlijksche cursussen inmachine- en lingerie- naaien, verstellen, huishoudelijk boekhouden, gezondheids- en verbandleer, fröbelen, Fransche taal en machineborduren. 2e. Vijfmaandelijksche en tijdelijke cursussen in: koken, fijne keuken, inmaken, strijken, waschbehandeling, huishoud kunde, tafeldienen, kappen, kostuumnaaien, patroonteekenen- en knippen, hoeden opmaken enz. 3e. Cursussen voor de opleiding tot leerares dameskleeder- rnaken en avondcursussen inkoken, stryken, verstellen, naaien, knippen tafeldienen, kostuumnaaien, patroonteekenen- en knippen, hoeden opmaken, kappen en fröbelen. 4e. Een fröbelklasje en een kleine-kinderkamer ten dienste van de opleiding tot huishoudster en kinderjuffrouw'. Te zamen in de voorbereidende klasse fröbelklassen verschillende cursussen 48 4 205 Totaal 451 In den loop van het verslagjaar verlieten de school van 11 leerlingen. 29 14 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. Totaal, in de 2de klasse. in de 3de klasse. in de 4de klasse. VOOR DE OPLEIDING TOT: in de 1ste klasse. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1327