49 52 Van de leerlingen der voorbereidende en opleidings-klassen dienstbode kostuumnaaister modiste kamenier kindeijuflfrouw akte nuttige handwerken huishoudster Te zamen 51 4 256 542 Aan haar 'werden uitgereikt 30 diploma’s, namelijk: 5 voor kamenier. kinderjuffrouw. huishoudster. 24 leerlingen 111 17 17 23 11 28 231 11 leerlingen. 14 10 89 kinderjuffrouw huishoudster v/d voorbereidende klassen Te zamen terwijl tot de voorbereidende klassen 49 leerlingen wyerden toegelaten. Wegens plaatsgebrek moesten 24 candidaten worden af gewezen, onder wie 21 voor de opleiding tot kostuumnaaister en 3 voor de voorbereidende klassen. Op 31 December 1914 waren aanwezig: voor de opleiding tot dienstbode kostuumnaaister modiste kamenier kinderjuffrouw akte nuttige handwerken tot huishoudster Te zamen By den aanvang van den nieuwen cursus in September 1914 werden toegelaten hieronder gerekend de leerlingen uit de voorbereidende klasse en ook die naar andere opleidingen zyn overgegaan tot opleiding van: 16 leerlingen 46 17 9 9 11 17 125 7 voor tweede meid. 7 kostuumnaaien A. 1 B. in de voorbereidende klassen fröbelklassen verschillende cursussen Totaal VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. V ff n n n >5 n n 5 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1328