I 49 53 31 buiten de gemeente woonachtig, van de cursus der voorbereidende 4 2 2 3 4 verpleegsters uit het Gem. Ziekenhuis. 1 2e. Onderwijzend personeel. In het onderwijzend personeel k'wamen de volgende ver anderingen: Ontslag werd gevraagd door Mej. E. A. L. C. van de Klashorst (leerares L.O.), Mej. E. v. d. Laan (leerares koken en voedingsleer), Mej. J. J. Wagenaar (leerares kostuum naaien en patroonteekenen) en Mej. S. Winckel (leerares plantkunde en tuinbouw), de beide laatsten wegens aanstaand huwelyk. Zij werden resp. vervangen door Mej. J. C. van Hoogstraten, Mej. F. H. M. E. van Bosveld Heinsius, Mej. M. C. S. Smaling en Mej. C. F. Stok. De lessen L.O. werden gedurende Juni en Juli waargenomen door Mevr. J. E. van Staveren— Haalebos, die met September voor eenige uren nuttige handwerken werd benoemd. Wegens de vermeerdering van klassen en cursussen werden 12 jaren. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 27 Tot de verschillende cursussen konden met September bijna alle candidaten worden toegelaten, daar in het nieuwe gebouw vele parallelcursussen werden geopend. Door de gemeente werden kosteloos geplaatst voor: de opleiding tot kostuumnaaister. 4 leerlingen dienstbode den cursus linnennaaien verstellen strijken avond-kookcursus. waren i leerlingen 30. Naar haren leeftijd zijn de leerlingen en opleidingsklassen te verdeelen in: 10 leerlingen van 40 63 55 34 40 20 12 5 1 leerling 1 1 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. n j? n n n n n hgg f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1329