49 L. Teekenschool der St. Vincentius-Vereeniging. Directeur: de heer J. H. R. van der Potten. 1 1 1 1 1 2 25 10 13 4 6 18 8 1 5 1 2 1 1 f 300,— 112,50 300,— polichromeur glasslijper, -teekenaar kunstdraaier glas-in-loodzetter rijtuigschilder behangers en stoffeerders Het schoolgeld bedraagt per leerling en per cursus f3. Vrijstelling van betaling van schoolgeld werd verleend aan één leerling, terwijl aan één leerling vermindering van het schoolgeld tot f 2.werd toegestaan. De school geniet de volgende subsidies: van het Rijk de Provincie' Zuid-Holland Gemeente ’s-Gravenhage 12 en 13 jaar. 14 15 16 17 18 jaar en ouder. De leerlingen waren naar hun beroep te verdeelen in: timmerlieden, wagenmakers schrijnwerkers, meubelmakers, modelmakers smeden, machinebankwerkers electriciens koperslagers, geweermakers, instrumentmakers. steenhouwers, metselaars, loodgieters beeldhouwers, stucadoors goudsmeden, graveurs ververs, glazenmakers, verlakkers typografen, boekbinders straatmakers metaaldraaiers kleermakers Bij den op den len October 1914 aangevangen half- jaarlijkschen cursus bedroeg het aantal leerlingen dezer school: in de le klasse 58, in de 2e klasse 21, in de 3e klasse 10, in de 4e klasse 10, in de 5e klasse 1 leerling, te zamen 100 leerlingen. Van deze leerlingen hadden: 14 den leeftijd van 42 27 17 I 56 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1332