49 ’s-Gravenhage, den 27 Maart 1915. de Ambachtsschool. de Avondteekenschool met practische- en vervolgcursussen en cursussen voor volwassenen (afdeeling van de Ambachtsschool). De Commissie van Toezicht op de openbare en bijzondere scholen voor Middelbaar Onderwijs Mr. J. H. ANDRIES, Voorzitter. Jhr. L. A. P. SIX, Secretaris. de leden W. C. Met- zelaar en J. C. Gjjs- berti Hodenpijl v. Hodenpijl. de Middelbare School voor Handel en Administratie (Handels- school, Hoogere Burgerschool met 5-jarigen-cursus): de leden Mr. J. F. van der Lek de Clereq en J. C. Jansen. het Ned. Lyceum: de leden J. C. Gijsberti Hodenpijl van Hodenpijl en F. W. N. Hugenholtz. de Christelijke Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus: de leden Mr. J. H. Andries en Jhr. L. A. P. Six. de Industrieschool voor meisjes: de leden W. C. Metzelaar en Mr. H. L. Drucker. de ’s-Gravenhaagsche Vakschool voor meisjes: de leden Mr. J. H. Andries, J. C. Jansen en F. W. N. Hugenholtz. de Teekenschool der St. Joseph’s Gezellen Vereeniging: de leden Jhr. Mr. W. Th. Gevers Deynoot en Jhr. L. A. P. Six. de Teekenschool van de Patronaats-Commissie van den R.-K. Volksbond St. Pancratius: de leden J. C. Gijsberti Hodenpijl van Hodenpjjl en A. F. A. M. van Dommelen. de Teekenschool der St. Vincentius Vereeniging: de leden W. C. Metzelaar en Mr. Dr. R. Tj. Mees. de Teekenschool van den Ned. R.-K. Volksbond: de leden Jhr. Mr. W. Th. Gevers Deynoot en Jhr. L. A. P. Six. de Teekenschool van de Vereeniging „de Patronaats-Com missie”: de leden Jhr. Mr. W. Th. Gevers Deynoot en Mr. Dr. R. Tj. Mees. de Teekenschool van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen Afd. Scheveningende leden E. L. A. Penn en F. W. N. Hugenholtz. 60 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1336