Ki I 49 Sf f 61 1 I. Hoogere Burgerschool met 3-jarigen cursus (A). I 1 s o E i OMSCHRIJVING. 231 (51) (6) 25 (13) 74 (15) 36 96 (17) 219 (48) 24 (13) 35 (5) 70 (14) 90 (16) 19 (12) 154 (38) 23 46* (11) (4) 66 (11) 65 (10) 5 (1) 12 24 (3) (1) 24 (5) 252 (55) (7) 32 (5) 29 86 (16) 105 (27) 3 (0) (0) 2 (0) 1 (0) 0 0 (0) (0) (0) 5 (0) 1 2 (0) 0 2 (0) 254 (55) 29 (7) 30 (5) 88 (16) 107 (27) n n 7 1 (1) (0) (3) (1) (0) 26 3 0 6 (8) (1) (0) (0) (4) (1) (1) (0) 6 2 1 0 (5) (0) (0) (0) 1 0 (0) (0) (2) (1) Bevorderd naar 3 A 25 (4). 3B 21 (7). 37 6 1 0 15 3 (5) 0) (3) I 24 6 22 65 (20) 90 (14) 13 4 5 S I o j 3 I tx 'S o5 8? t 2 CS s OVERZICHTEN van het aantal leerlingen, van hunne verdeeling over de verschillende klassen en van den uitslag van de overgangsexamens in 1914. bo ^5 r j 2 s 5 “S Het aantal vrouweljjke leerlingen in het geheele aantal reeds opgenomen is aangegeven door de tusschen haakjes geplaatste cijfers. Alle leerlingen genoten volledig onderwijs. Op 1 Januari 1914 aanwezig De school verlaten van 1 Januari 1914 Juli 1914 Toegelaten van 1 Januari 1914—Juli 1914. Zoodat aan het einde van den Cursus 1913—14 aanwezig waren Bevorderd (diploma verworven) Niet bevorderd (geen diploma verworven) Zoodat na beslissing van den overgang aanwezig zouden zijn In de zomervacantie verlieten de school Door admissie-examen kwam en op de school Zonder admissie-examen werden toegelaten Zoodat bij het begin van den cursus 1914 1915 aanwezig waren De school verlaten van September 1914— 31 December 1914 Toegelaten van September 1914—31 Decem ber 1914 Zoodat op 31 December 1914 aanwezig waren 177 (32) 28 (3) 27 (3) 76 (23)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1337