n 0 iff hi *11 W ig iff pil i^| MI hl 49 49 II F Ij ff ff Is iff §i 11 sïï xl N 65 64 IV. Hoogere Burgerschool met Vijfjarigen Cun f j ”1 Hoogere Burgerschool vo 'isjes aan het Bleijenburg (C). 3 ■gs n de Waldeck-Pyrmontkade te ’s-Gravenhage (BIII). =3g l§ et •ög 8§ H I I I «B 8° p Klasse II Klasse III Klasse IV Klasse V Totaal Klasse I g-S o oi OMSCHRIJVING. 3 Klasse IVb Totaal. KlasseD Klasse I Klasse II O M S C H R IJ V I N G. o 1 5 7 2 20 237 7 28 14 1 1 4 241 5 27 66 50 2 20 200 3 203 5 25 14 1 5 25 50 40 2 4 2 5 3 2 1 1 1 2 1 24 26 11 6 1 2 26 11 24 1 14 6 56 1) Twee hunner werden leerlingen voor enkele vakken. 5 1 o 58 2 2 18. 7 1 1 1 (1) 1 (1) 3 24 3 1 2 251) 2 15 1 21 1 14 1 15 1 1 1 1 249 16 4 7 3 5 1 1 5 2 21 1 5 1 28 2 1 2 1 21 1 1 21 3 2 282 8 2 276 1 (1) 1 (1) 256 19 4 o 43 (12) 4 (11 1 (0) 40 (lil 29 (9) 11 (2) 59 (12) 7 (2) 0 (0) 5 (1) 57 GD 0 (0) 1 (0) 58 (11) 38 215 27 17 82 37 212 26 17 81 32 4 287 9 3 281 s 95 3 1 93 16 16 3 10 72 1 3 1 67 3 2 10 60 6 4 3 52 3 1 Het aantal vrouwelyke leerlingen in het geheele aantal reeds opgenomen is aangegeven door de tusschen haakjes geplaatste cyfers. Klasse VIa TKlasse IIIb (3) (3) (1) 14 G) 54 G2) 80 (15) 0 (0) 1 G) 81 G6) 80 (13) 4 (0) 3 (1) 79 G4> 63 (11) 16 16 4 (19) (5) (0) 114) (10) (4) 115) (3) (0) 112) (0) (0) (12) 300 (66) 18 (7) 5 (1) 287 (60) 233 (51) &4 (9) 244 (56) 30 (7) 14 (1) 77 (17) 305 (67) 1 (0) 2 G) 306 (68) asse IVa Klasse Va o o o ^2 c u ©44 o> CS Op 1 Januari 1914 aanwezig De school verlaten van 1 Januari 1914—Juli 1914 Toegelaten van 1 Januari 1914Juli 1914 Zoodat aan het einde van den cursus 1913—1914 aan wezig waren Bevorderd (geslaagd voor het eindexamen, getuigschrift verworven) Niet bevorderd (niet geslaagd voor het eindexamen, geen getuigschrift verworven) Zoodat na beslissing v/d overgang aanwezig zouden zijn In de zomervacantie verlieten de school Door admissie-examen kwamen op de school Zonder admissie-examen werden toegelaten Zoodat b(j het begin van den cursus 1914—1915 aan wezig waren De school verlaten van September 1914—31 Dec. 1914 Toegelaten van September 1914—31 December 1914 Zoodat op 81 December 1914 aanwezig waren 63 G8) 3 (1) 0 (0) 60 G7) 50 (17) 10 (0) 39 (9) 11 G) 0 (0) 12 (4) 40 (12) 1 (0) O (0) 39 (12) O’S -5 bX> "B bO TS cc I Klasse Vb7 301 (67) 19 (8) 5 (1) 287 (60) 233 (51) 54 (9) 244 (56) 30 (7) 14 (1) 77 (17) 305 (67) 1 (0) 2 (1) 306 (68) Qfjxi i 44 T5 t-( cc "3 bc •S ai .5? -6 ai h bD -c i -2 ög j 44 (4) o (0) O (0) 44 (4) 43 (4) 1 (0) 51 (17) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 51 (17) 0 (0) 0 (0) 51 G7) O 1 Januari 1914 aanwezig De school verlaten van 1 Januari 1914—Juli 1914 Toegelaten van 1 Januari 1914—Juli 1914 Zoodat aan het einde van den cursus 19131914 aanwezig .waren Bevorderd (geslaagd voor het eindexamen) Niet bevorderd (niet geslaagd voor het eindexamen) Zoodat na beslissing van den overgang aanwezig zouden z(jn In de zomervacantie verlieten de school Door admissie-examen kwamen op de school Zonder admissie-examen werden toegelaten Zoodat bn het begin van den cursus 1914—1915 aanwezig waren De school verlaten van September 1914—31 December 1914 Toegelaten van September 1914—31 December 1914 Zoodat op 31 December 1914 aanw’ezig waren ‘‘O'S c a o o .Èf=

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1339