I l I ii s* I'1 49 66 A. OPENBAAR ONDERWIJS. I. Hoogere Burgerschool met 3 jarigen cursus (A). STAAT van het onderwijzend personeel der middelbare scholen in de gemeente ’s-Gravenhage bij het einde van het jaar 1914. LEERAREN. Vakken van onderwijs. Dr. in de Wis- en Natk. 5 18 Nederlandsch en Gesch. 18 Art 74 B. 27 Art. 766 A. 18 17 21 n 17 n 19 n Wiskunde en Boekh. 19 J. L. J. ten Dam Ham. Gesch. Aard. Ned. 18 Wis- en natuurkunde. 20 Teekenen. 22 Gesch. Ned. Dr. lett. art. 86. 17 Gesch. en Aardr. Art. 746 en c. 18 Nederlandsch. E. Hazelhof. 17 74a. n 766 B. n 74fc. r> r> r> 680 n 19 Nat. Historie. F. J. W. Lambert. Gymnastiek. Art. 77p. W. "W. Jager Braining. Ds. A. Schierbeek. Mej. Th. J. E. v. Aken. H. Straub. J. A. Verdenius. Mevr. D. J. v. d. Linden. Mr. N. P. C. van W’ijk. M. Kraamer. Dr. L. M. G. Kooperberg. O. ten Have. Dr. T. van Lohuizen. B. Klooster. Dr. D. C. Tinbergen. C. Roovers. Dr. N. Quint. Dr. H. C. Los. Hoogduisch. Gymnastiek. ■Wiskunde. Engelsch. Fransch. Schoonschrijven. Staatswetensch. Geschiedenis en Aardr. Wiskunde. Fransch, schoonschr. Engelsch. Hoogduitsch. id. Wis- en natuurkunde. W iskunde. Dr. in de Rechts wet. Art. 77d. 77c B. 77c B. Bevoegdheid of toelating. 16 22 22 6 70a, 75a K.I.K.XII. Ds. in de Lett. i Dr. in de Wis- en Natk. M. O. 74ö en c. 70a K. IV. 19 23 18 8 B. A. Fellinga. M. J. Goude. G. Gosses. P. Goedhart. J. M. W. Spronk. J. Molenaar. Dr. in W. en N. Art. 86. Dr. in de Lett. Art. 86. 77c B. 77ff. K. L K. XIII. Ds. PI. en Dierk. n 3200 3200 n 2800 2000 780 3600 n 3000 2600 Inkomsten. n 3200 3400 3200 3000 3600 3000 f 4750 3400 3200 n 2800 3000 n 3600 3600 n 2300 2800 20)00

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1340