II 3" r 49 69 II. Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus aan de Waldeck-Pyrmontkade (B III). LEERAREN. Vakken van onderwijs. Inkomsten. Dr. J. F. Haverman. Nederlandsche taal. f 5000 4 P. Visser. Wiskunde. 2800 23 Dr. G. J. de Groot. Plant- en dierkunde. 2800 24 n J. Fillekes. Aardrijkskunde en geschied. 3400 23 n H. Korst. Geschiedenis. 3200 23 Dr. W. van Schothorst. Nederlandsche taal. 3200 22 n A. Haringx. Fransche taal. 3000 23 n A. Broers. Engelsche taal. 3000 21 G. W. Spitzen. Hoogduitsche taal. 3600 23 n P. J. Groenevelt. Handteekenen. 3320 29 n J. Kamerbeek. Natuurkunde. 2800 21 T> Dr. H. J. van Wtfk. Scheikunde. 3000 19 n J. A. H. Mettrop. Fransche taal. 3000 24 Th. A. Verdenius. Hoogduitsche taal. 3200 24 n E. F. Hardenberg. Wiskunde. 2800 21 H. J. H. van Vianen. Boekhouden. 650 5 n Aardrjjksk. en geschiedenis. 2800 23 2800 Wiskunde. 23 n 2800 22 Engelsche taal. r 810 9 2000 24 Wiskunde. 23 n Scheikunde. 1500 9 16 23 Staatswetenschappen. 10 n Wiskunde. 2400 23 r> Br. J. E. Enklaar (tyd.) Plant- en Dierkunde. 2400 24 T> Rechtlijnig teekenen. Nederlandsche taal. Civiel-Ingenieur. Dr. in de Scheikunde. Werkt. Ingenieur. Drs. Ned. lett. art. 87. Gymnastiek. id. Bevoegdheid of toelating. M.O. Fransch, art. 77a. A. en B. M.O. Engelsch, art. 77b. M. O. Staatswetensch. art. 74. Ds. in de Wis- en Na tuurkunde art. 87. Dr. Plant- en Dier kunde. M. O. gesch. en aardr. art. 74 B en C. Drs. Wis- ennatuurk. art. 87. M.O. Engelsch art. 77b. A en B. M. O. gymn. art. Tig. id. n 2600 1100 I N. Waterbolk. j A. J. Th. de Van. H. Koolhoven. Mej. H. C. D. Ferzenaar. G. Rauws. 1 J. W. Stoutjesdyk. Dr c. J. Enklaar. J- W. Kips. J. A. Eoetert Frederikse. Mej. A. Stigter. Dr.W.L. vande Vooren. M.O. Hoogduitsch. art. 77c, A en B. M. O. handteekenen, art. 77d. Dr. Wis- en natuurk. art. 87. Dr. in de Scheikunde art. 87. M. O. Fransch B, art. 77a. M. O. Hoogduitsch B. art. 77c. Drs. Wis- ennatuurk. art. 87. M. O. Boekh. art. 75a. Dr. in de letteren, art. 87 en art. 74a. Officier der Artillerie K I, V art. 70. Dr. plant en dier kunde, art. 87. M. O. gesch. en aardr. art. 74b en e. Drs. in de Nederl. let. teren, art. 87. Dr. id. n 1760 3000

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1343