11 ii 49 III. Hoogere Burger- en Middelbare school voor meisjes (C). Gemeentelijke Middelbare Handelssehool met twee jarigen cursus S 5 70 LEERAREN. Vakken van onderwijs. Geschiedenis en opvoedkunde. K. VIII. f 4750 3 sm. n LEERAREN. Vakken van ouderwijs. Inkomsten. 12 Dr. A. v. Berkum. Dr. in de Ned. lett. f 5000 W. Mensonides. 15 Cand. in de Ned. lett. 2200 n 18 G. Schilperoort. 1800 n 18 G. K. W. Bakker. 1800 n C. F. Heringa. 18 3200 9 Mr. F. Bordewijk. „g90 i Inkomsten. Bevoegdheid of toelating. Bevoegdheid of toelating. A. S. C. ten Hoet, (directrice). A. J. Walther. A. A. E. S. Roukens. C. N. M. de Cocq. D. B. van Malsen. A. W. C. Zuidema. Nederl. taal en letterkunde. Eng. taal en letterkunde. Aardryksk. en gymnastiek. Wiskunde en boekhouden. Nederl. taal, geschied., letterk. 20 17 12 23 23 12 21 27 24 24 25 19 IS 21 23 8 16 23 24 24 20 13 5 12 y 2800 2890 M 2800 2800 2800 C.® ƒ2800 +260 2600 2600 2600 2800 Alg. handelsk. en Ned. taal en handelscorrespondente. Ned. letterk., handelsaardryks- kunde, handelsgesch. Fransche taal en handelscor respondentie. Duitsche taal en handelscor respondentie. Engelsche taal en handelscor respondentie. Staathuishoudk., handelsr. 2600 2400 1400 2600 2800 1040 2400 2400 Ned. taal, gesch. en aard rij ksk. Duitsche taal en letterk. Natuur- en werktuigkude. Scheikunde. Handwerken. Fransche taal en letterk. Ljjnteekenen. Natuur- en scheikunde. j Natuurl. historie en schrijven. Teekenen en schoonheidsleer. Duitsche taal en letterkunde. Ned. taal, geschiedenis en aardrijkskunde. Wiskunde. Fransche taal en letterkunde. Handwerken. Fransche taal en letterkunde. Wiskunde. Staatswetenschap. i Engelsche taal en letterk. Wiskunde. Dr. Ned. letteren. Duitsch B, art. 77. Dr. Wis- en natuurk. Dr. Scheikunde. L.O. handw. v.n. en Fransch B, art. 77. K I art. 89. M. O. Fransch A., an. 77a. M.O. Duitsch A., art. 77c. M. O. Engelsch A., art. 77b. Mr. in de rechten. Dr. Wis- en natuurk. Fransch B, art. 77. L.O. handw. v.n. en sm. Fransch B, art. 77. Dr. Wis- en natuurk. j Dr. in de staatsw. Engelsch B. art. 77. Drs. Wis- en natuurk. 2600 2600 2600 1650 ’300 1320 770 K. VII. Engelsch B, art. 77. K IX en P. K I en XII. Hoofdond. en K. VII, K. VUL K. III. Hoofdond. K IV en N. M. I. Duitsch B, art. 77. Hoofdond. en K. VII. J. C. Bruining. J. C. A. v. d. Sande. A. C. Heering. M. E. Bernhart. M. F. Briedé. Dr. J. M. Graftdyk. M. L. Boccard. H. E. P. Mohr. J. E. Dü liman. Dr. A. A. Dalhuisen. Mr. Dr. M. J. v. d. Flier. A. M. J. Prins. Mevr. P. H. van Reedt, Dortland-Sillevis. Dr. D. Gaastra. J. A. Thomése. Dr. J. Reu dier. Dr. A. Prins (tijd.) J.C.Mansvelt Beck.(tijd.) A. E. Decorvet. E. Ruyter (tyd.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1344