'j 49 I I B. BIJZONDER ONDERWIJS. Academie voor Beeldende Kunsten. I 71 I. I Uren ’s weeks. NAAM. RANG. LEERVAKKEN. Winter. Zomer. F. J. Jansen. 2O3/4 258/4 26 Leeraar 16 9 in/2 F. W. Helfferich. 10 16 5 K. F. van ’t Hoff. 5 n 10 P. J. Izeren. 24i/2 27i/2 n C. Keyzer. 123/4 20 G. A. Laagland. 13 22 n 121/2 J. A. Mondt. 21/2 21/2 stilleven 131/2 131/2 en 10 n J. D. Ros. 281/2 341/z n n r> A. F. W. Nepveu. F. Poot. 71/2 121/2 121/2 lll/2 J. M. Bach. A. van den Berg. Mej. A. Bridge. G. Burger. T. DUpuis. H. van der Kloot Meij burg. H. J. Looisen. J. van Breen. Onderdirecteur en hoofdleeraar Hoofdleeraar Leerares Leeraar 3 6 Tl. Boekholt. A. J. M. Boertje. 10 301/2 10 211/2 71/2 15 71/2 231/2 9 111/2 S. de Clercq. 1'. Dewald. Jos. Duijnstee. F. J. van Goethem. P. J. A. M. Haaring. W. P. Hoogeveen. W. B. van Horssen. 3 6 121’2 71/2 141/2 P. J. den Hertog. H. Hoekstra. Schilderen en teekenen naar levend model. Compositie. Boetseeren figuur. Bouwkundig en vormteekenen, geschiedenis bouwkunst en compositie. Vakteekenen. Klein pleister, anatomisch en wandplaatteékenen. Bouwkundig en vormteekenen. Rechtlijnig, hand- en wandplaat- teekenen en theorie vlakke meetkunde en projectie. Pleister en Stilleventeekenen. Rechtlijnig, hand- en wandplaat- teekenen en theorie vlakke I meetkunde en projectie. i Kunstgeschiedenis. Stilleventeekenen. Bouwkundig en vormteekenen. Werktuigkundig teekenen. Vlakke meetkunde, beschrij vende meetkunde en perspec tief. Pleister en stilleventeekenen en teekenen op het zwarte bord. Boetseeren van ornament. Bouwkundig en vormteekenen, algebra en logarithmen, mate rialen. Planimetrie, Stereometrie, alge bra en logarithmen. Electrotechnisch teekenen. Stilleven teekenen en Schilderen en pleisteromament. Pleisterbeeld-, klein pleister-, stilleven- en wandplaat* stilleven teekenen. Geometrisch ornament, vorm teekenen en stileeren. Rechtlijnig-, hand- en wandplaat- teekenen, perspectief en methodiek Theorie vlakke meetkunde en projectie. Bouwkundig teekenen. Bouwkundig teekenen en kunst geschiedenis. Projectieteekenen en schilder- perspectief. Klein pleister, ■wandplaatteeken. IJzerconstructie, statica en gonio- en trigonometrie. Kunstnijverheid, rechtlijnig-, vak- en vormteekenen, kunst geschiedenis en teekenen op het zwarte bord.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1345