OJ 49 73 ii. De Ambachtsschool. III. Avondteekenschool met practische en vervolgcursussen en cursussen voor volwassenen (afdeeling van de Ambachtsschool). 3ÏI LEERABEN. Vakken van onderwijs. Bevoegdheid of toelating. M. L. Geene. n n LEERAREN. Vakken van onderwijs. -VW, 150,— M. L. Vakteekenen, electrotechniek. Vakteekenen. Herhalings- en voortgezet L.O. Vaktheorie. Herhalings- en voortgezet L.O. 1, Ai, V Vil uTVil. Hoofdakte m. aant. Fr., n JJ n n n n n n r> Handteekenen L. O. Geene. n Inkom sten. 10 10 15 10 10 10 s» 9 5 5 10 71/2 10 15 3 Rek., nat.- en werktuigkunde. Hand- en omam.teek. en boets. Timmeren en vakteekenen. Timmeren. Machine-bankwerken. Smeden en vakteekenen. Huisschilder. Koper-, zink- en loodbew. enz. Timmeren en vakteekenen. Instrumentmaken. Leeraar-chauffeur. Meubel- en handteekenen. Meubelmaken. Smeden. Instrumentmaken. Herh. en voortgez. lag. onderw. Vakteekenen. id. en stoomwerkt.k. Hand-, lijn- en vakteekenen. Machine bankw. en draaier. Timmeren en vakteekenen. Electrotechniekenvakteekenen. Mach, bankw. en vakteekenen. Letterzetten. Boekdrukken. Lynteekenen. Boekbinden. Persvergulden. 500,— 460,— 500,— 470,— 470,— 451,— 371.70 371,70 192,50 192,50 440,— 338,25 400,— i M. I. en O. Geene. Teekenen (L.O.) Geene. n n n n n n r> n Hoofdakte, K. I. M. II. ƒ1000,- M. I. M. II. Geene. r> Natuur- en werktuigkunde. Herhalings- en voortgezet L.O. Handteekenen. Rechtlijnig teekenen. Handteekenen. Rechtlijnig teekenen. id. Behangen. Stoffeeren. Handteekenen. Lijnteekenen. M. H. Hoofdakte met aant., Fr., wisk. teek, en K. I. K. I. II. V. en XII. M. I. en O. Geene. n M. II. Hoofdakte m. aant. Fr., wisk., teek, en K. I. K. I, II, V en XH. Th. A. H. v. Harderwijk. 1 C. Moinat. I’. Kisjes. F. E. Eisen. P. W. Sterke. H. J. Ros. F. C. van der Togt. J. A. Stokmans. J. P. Huilens. F. C. Grondel. A. Hoeflake. A. Bakker. J. W. Brand. J. Bodaan. J. J. Raimond. H. Reunders. S. J. lïomkes. W. C. Monna. A. Vonk, onder-Directeur. J. J. Boezeman. W. P. van Buul. C. Monteban. A. Maaskant. J. J. H. Vrydaghs. B. J. de Groot. J. J. Herzog. D. Schuitmaker. J. L. G. Faber. L. J. Lievegoed. G. J. Vermeulen. Th. A. H. v. Harderwijk, Dir. P. C. Moinat. Bevoegdheid of toelating. P- Kisjes. P. Voogt. P. E. Eisen. P- W. Sterke. J- P. Hutjens. A. Stokmans. A. Hoeflake. A Bakker. A. Badoux. A. G. Velu. Bodaan. P- C. v. d. Togt. J. H. Vrjjdaghs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1347