I 49 I H Jh ■g s. a IV. t I' I m. i. m. n? III. Avondteekenschool met practische en vervolgcursussen en cursussen voor volwassenen (afdeeling van de Ambachtsschool. (Vervolg.) 13 el Middelbare School voor Handel en Administratie. (llandelsschool, Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus.) 74 LEERAREN. Vakken van onderwijs. Bevoegdheid. F. Tymstra. Duitsch. Wiskunde J. W. v. Eek. Docts. Wis- en Nat. 10 Oud-Artillerie officier. 2 6 A. J. Th. de Van. Docts. Wis- en Nat. 9 id. 2 Dr. Ned. Letteren. Dr. D. C. Tinbergen. 12 Docts. Ned. Letteren. H. Boemia. 6 Acte A, art. 4, we t25/4 '711 4 Nederlandsch Geschiedenis. G. C. E. v. Nieuwen huizen. Schothorst Handteekenen. Lijn- en werkt, teekenen. Handteekenen. Voortgezet L. O. Handteekenen. Lijnteekenen. id. Voortgezet L. O. 4 8 2 Ned.-Ind. Bestuurs- academie. Inkom sten. Vakken van onderwijs. Acte K IX art. 74. Acte K IX art. 74. Bevoegdheid of toelating. Geene. Hoofdakte Wisk. L. O. M. 1. II. ’A. Geene. id. id. id. 117,50 100 281^5 400 400, 324,— 262,50 200,— 7 i 3 18 13 8 M. I. Hoofdakte. I I Geschiedenis 4 I Akte M.O.B; art. 77 wet 25/4 ’79. Acte K I en K V. Docts. Wis- en Nat. Dr. Scheikunde. Dr. Plant, en Dierk. I Gem. H.B.S. 5-jar. c. i ’s-Gravenhage. id. Duitsch Boekhouden i Nederlandsch. i Nederlandsch. Fransch. i Engelsch Andere betrekkingen bij het onderwijs, met opgave van de daarin genoten jaarwedden. I 5? |W Namen der leeraren, i I Th. de Jongh v. Arkel. A. v. Steenis. .1. Kamerbeek. Dr. H. J. v. Wijk. Dr. G. J. de Groot. B. J. Krijgsman. I. J. Kraal. Dr. C. te Lintum. Gem. H.B.S. 3-j. C. en Gem. Hand.e. ’s-Hage. Departschool Ver. tot Nut van 't Algemeen- Kweeksch. v. Onderw. Gem. H.B.S. 3-j. cursus Rotterdam. Gem. H.B.S. 3-j. c. en Gem. Hand.c. ’s-Hage. Gem. H.B.S. ó-j. cursus ’s-Gravenhage. R. H.B.S. Gouda. Acte P art. 77. id. id. 21/2 10 71/2 10 10 7'/2 ‘1/2 5 G. J. Theissen. Dr. W. v. H. Korst. L. Kollmann. R. P. G. Hameetman. j A. Speijer. G. Burger. B. Klooster. I Wiskunde. Natuurkunde. Scheikunde. i Nat Historie. j Ptai, Histone. i Staathuishoudk. 2 Staatsinricht. i Aardrijkskunde. i Aardrijkskunde. J. AI. Bach. J. J. Boezem an. W. P. van Buul. C. J. van Eijk. J. W. v. d. Giessen. H. J. Ros. E. G. C. Scheibad. P. Willemse. Wiskunde 7 j j Werktuigkunde 2 Kosmografie Lynteekenen. j Wiskunde I Werktuigkunde 2 Kosmografiie 1 Duitsch Engelsch. j Handteekenen. Schoonschrijven, i Gymnastiek. )10 12 2 15 }10 4 9 2 auuj a, art. w ei Acte K XII art. 76. Dr. Ned. Letteren. Docts. Ned. Letteren. Acte A, art. 4 wet 25/4 ’79 Acte A, art. 4 wet25/4 ’79 Acte A, art. 4 wet 25/4 ’79 Acte B art. 4, wet 25/4 ’79 Acte M art. 77. Acte N art. 77.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1348