I 134 A. Samen B. 138 C. Riolen in bouicplannen C'arnegielaan met nooduitlaat en verbinding met het riool Laan van Meerdervoort Rustenburgweg Straat ten N.-W. van de Beek op Zorgvliet Cornelis-de-Wittlaan Johan-de-Wittlaan Tobias-Asserlaan Buitenrustweg Tolweg Jacob-Catslaan Gogelweg Jacob-de-Graefflaan R. J. Schimmelpennincklaan Andries-Bickerweg Ged. Raamweg Groenhovenstraat Van-der-Haerstraat Emantsstraat Wassenaarschekade Bachmanstraat n n n n n n n r> n n n n n n n 403 367 Riolen in oxide straten, waar nog geen riolen lagen N. O.-zijde verlengde 2e Adelheidstraat, met grondduiker en aansluitende riool- gedeelten Schenkkade en straatvakken Z. O.-zijde Schenkwetering Ged. Stadhouderslaan langs Zorgvliet Ged. Lange Voorhout Scheveningscheweg tusschen Anna-Pau- lownastraat en Zeestraat Samen 235 M. 264 448 M. ïf Riolen in nieuwe straten (uitgezonderd bouwplannen): N. O. straatgedeelte Riiswijkscheweg184 M. Gedeelte Trawlerstraat en zijstraat daar van naar den toegangsweg Visschers- haven 1143M. 666 M. 179 290 295 600 306 183 148 474 478 282 447 384 451 252 161 164 261 288 Transporteeren 6309 M. T T) n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 134