49 76 VIL De Industrieschool voor meisjes. VIII. ’s-Gravenhaagsche vakschool voor meisjes. 8 LEERARESSEN. Vakken van onderwijs. Bevoegdheid of toelating. Mej. M. W. Arbeiter, direct r. n Vakken van onderwijs. Bevoegdheid of toelating. A. Berghuis, directrice. S. C. Goldenberg. Koken en voedingsleer. n n n 7! Tt n n r> n n n n r C. Cariot. Ph. H. Barbier. LEERARESSEN en LEERAREN. Strijken en waschbehandelen. W aschbehandelen. Koken en voedingsleer. Rekenen, aardr. en NederL taal. Handwerken. Fraaie handwerken. Machine-naaien. Teekenen. Handwerken. Teekenen. id. S. Lobe. J. M. Hooykaas. Handwerken. id. Boekhouden. Rek., Nederl. taal, Fransche taal en aardrjjksk. Teekenen. Zingen. Fröbelen. Gymnastiek. M. U. L. 0. en opvoedkunde. Gezondheids- en verbandleer. Hoofdakte, L. 0. Duitsch, M. 0. Fransch. L. O. handw. 65bis, paed. ld. Dipl. leerares huishoudondenr. Dipl. profession des j. filles a Bruxelles. L. O. handwerken. id. M. 0. K. XII. L. O., M. O. Fransch B. C. M. H. Bertram. C. A. Frölich. E. v. d. Klashorst. M. Mulders. J. Roosenschoon—Gratio. L. de Jongh. N. Boon. A. Bergsma. L. Silvius. J. de Zwaan. D. Brouwer. Dr. J. B. A. M. van den Berg. Akte L. O., nu tt. en fraaie handw, Fr. en Eng. taal, gymnastiek. Dipt koken, voedingsleer en akte k, nuttige handw. L.O.hand werken. L.O. Teekenen. Dipl. Cost, naaien, Dipl. leer ares in streken en wasch- behandeling. L. O. handwerken fiöbis. ld. M. O. M. I. L. O. handw. (SBbis, paed. meth. M. O. M. L, L. O. Fr. en Eng. M. O. M. I. en L. O. handwerken fiöbis, dipl. kunstnaaldwerk. eindex. R. norm. v. O. L. O. 56 A. L. O. handw. öóbis, dipl. boekli. paed. en stenogr. I W. Egg. Th. Wpnmalen. M. Niemeyer. Wollennaaien. Nederl. taal- en aardrijkskunde, natuurkunde en Fransche taal. Handwerken. ld. Behandeling der wasch. Wollennaaien. Diploma huishoudk., koken en voedingsleer. Nuttige en fraaie handw. id. L. O., en nuttige handw. Teekenen M. 0. Dipl. conservatorium. Hoofdakte bewaarschool. Gymnastiek M. O. Hoofdakte. Dr. med. J. H. G. de Jong. J. Posman. R. de Vries. L. van Eeghen. Nuttige en fraaie handwerken. Lingerie naaien en knippen. L. O. en nuttige handwerken. Costuuinnaaien en patroonteek. id. G. Eggers. M. W. de Man. A. H. E. Rijsdijk. E. M. v. Plettenberg. E. J. v. Nieuwenhoven. C. Happel. J. E. Meetor. J. H. W. Blom. H. J. van Wessem. A. E. L. van Assendelft.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1350