49 n IX. Teekenschool der St. Joseph’s Gezellen-vereeniging. f g 5 e <.0 VIII. ’s-Gravenhaagsche vakschool voor meisjes. (Vervolg.) Vakken van onderwijs. Bevoegdheid of toelating. Akte Hoofdonderw. Teekenen M. 0. LEERAREN. Vakken van onderwas. Architect 275 T) n Bouwkund. en omamentteekenen, boetseeren. Lijn- en vakteekenen. Werktuigk. teekenen. Ljjn- en vakteekenen. Handt, hout- en marmerschilder. Hand- en lijnteek. id. Handteekenen. H. J. Looisen, Direct-leeraar. J. L. Pot B. N. de Gou. H. C. Kaal. IV. H. de Gruyter. tv. L. de Vries. 0. Casteleijn. F. H. Lazarom. LEERARESSEN en LEERAREN. Costuumnaaien en patroonteek. Nuttige handwerken. Fransche taal. Fjjne keuken. Costuumnaaien en patroonteek. M. U. L. O. en opvoedkunde. Kappen. Koken en voedingsleer. Huishoudkunde. Dameskleermaker Huish. boekhouden. Akte k en t. Akte Fransch M. O. A. 175 225 150 250 400 400 175 6 6 6 12 8 8 6 Nuttige handwerken. Costuumnaaien. Plantkunde en tuinbouw. L. O. Koken en voedingsleer. Costuumnaaien en patroonteek. Hoedenmaken. Costuumnaaien en patroonteek. Teekenen. Plantkunde en tuinbouw. Strijken. Nuttige handwerken. Opzichter-teekenaar. id. id. Schilder. Onderwijzer akte L. O. id. M.OJiandt. en perspect. i Inkom- sten. Akte L. O., Hoofdakte, Fr. L. O. Dipt koken en voedingsleer. Akte leerares dameskleermaken. M. Ronk. L. Brusse. R. Broekhuysen. B. van Doome. L. Veenenbos. I, Heijermans. C. v. Dtfck—Veltmeyer. E. van der Laan. J. C. Keltjes. A. W. de Klerk. F. Weber. Zuster Lampe. R. Wagenaar. H. J. L. Waleson. G. H. P. Wening. J. B. Viveen. Kostuumnaaien. L. O. Nuttige handwerken. Nuttige en fraaie handwerken. Akte Boekh. M. O. Dipl. kinderverpl. Akte leerares kostuumnaaien. Akte L. O. en Fransch L. O. Nuttige en fraaie handwerken Nuttige en fraaie handwerken, teekenen en kunstnaaldwerk. Nuttige en fraaie handwerken. Akte leerares kostuumnaaien. Dipl. koken en voedingsleer. Akte huishoudkunde. Dipl. waschbehandeling. Akte L. O., Hoofdakte en nutt. handwerken. Bevoegdheid of toelating. A. M. Hoorweg. J. v. Schooneveld. S. Winckel. J. C. van Hoogstraten. F. H. M. E. v. Bosveld-Heinsius. M. C. 8. Smaling. F. S. Spaans. L. v. d. Poll. J. ten Braake. C. F. Stok. J. P. Herderschee. J. E. v. Staveren—Haalebos.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1351