IIP w lil 49 x. 78 Teekensehool van de Patronaatscominissie XL Teekensehool van den H. Vincentius van Paulo. XII. Teekensehool van den Ned. R.-K. Volksbond. R I „St. Pancratius”. Slï 1 LEERAREN. Vakkan van onderwjjs. Handteekenen. handtee- f 187.50 8 n Vakken van onderwijs. LEERAREN. Akte Middelb. art. 77d. Vakken van onderwijs. LEERAREN. 6 P. J. A. M. Haaring. f 360 n n n Bouwkundig teekenen. Hand- en natuurteekenen. Wandplaatteek. en boetseeren. id. j Projectie-, constructie- en werk tuigkundig teekenen. id. i Electro-techn. en werkt, teekenen. Bouwk. vakteekenen. Rytuigteekenen. Bouwkundig teekenen. Lynteekenen. Handteekenen, vlakke meeteetk. Bouwkundig teekenen. Werktuigkunde. Lynteekenen, meetkunde. Diploma Bouwkundig opzichter. Bevoegdheid of toelating. Bevoegdheid of toelating. Inkom sten. Inkom sten. Inkom sten. 8 8 8 J. D. DubeL Th. J. Klaasen. F. C. v. d. Togt. <J. M. Groenewegen. 6 als plaats* verv. 8 8 8 8 8 M. G. Jaspersc. Th. J. Klaassen. J. D. DubeL L. O. teekenen. M. A. M. I. L. O. teekenen. 6 6 6 Bevoegdheid of toelating. Hoofdakte kenen L. O. M. O. M. I. en M. A. B. J. H. van Eldik. M. Stüber. G. H. Letterie. L. P. J. Stracké. L. Erades. 150 205 204 50 Th. P. Badoux, Directeur. M. Güthsmidt. P. J. B. v. Vree. B. A. M. Deckel’s. 150 125 125 240 210 210 r 210 210 Vakteekenen. 125.50 100.— 100.—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1352