H-H In h 49 iliill XIII. I XIV. Tefekenschool der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (Afd. Sche veilingen). Teekenschool van de Vereeniging „de Patronaats-Commissie.” I 3g, I Is 1 79 Acte of rang Andere NAMEN Vakken Theorie. Vakteekenen. 6 195,— Handteekenen. 6 156,- Theorie. 104,— Onderw. f 1100,- 4 1 104,- id. Wisk. M.O. K I r 1200,-. 4 id. Hoöfdakte 4 I 104,- I NAMEN Vakken van onderwas. G. Bosma. f 275,— 8. Zylstra. 225,— y> 8 8 1). Zwitser. 200, n 8 G. A. v. Beest M. I. 200, Chr. L. Wesseling Mzn. 1 October 1906. Valrteekenen. Vak-handteekenen. Projectie. 3 maanden. Vakteekenen. 3 maanden. Ljjnteekenen. 3 maanden. Meetkunde. 3 maanden. Handteekenen. 8 8 6 2 DER LEERAREN. DER LEERAREN. Handteek. M.O. Boetseeren M. O. Hoofdakte. Hoofd M. U. L. O. school f 2250,—. J. P. A. Antonietti. 1 October 1913. F. Lazarom. 1 October 1910. Adr. Hooft van Huijs- dutfnen. 1 Januari 1912. J. Th. Delemarre. 1 October 1912. J. L. M. Rensing. 1 October 1914. Hoofdakte j f 250, Handteekenen L.O. Schoonschr. M.O. Bouwk. teekenaar. de 1 gegrond is, met by voeging van het I art. der wet. Acte of rang waarop de bevoegdheid gegrond is, met bijvoeging van het art. der wet. cte of rang i 5 "g i Andere waarop c betrekkingen bij bevoegdheid ,3 o het onderwijs met rond is, met g q 2 opgave van de >eging van het t K *2 daarin genoten rt. der wet. I i jaarwedden. van onderwys. 1500,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1353