49A De Commissie voornoemd J. van Scheers, Voorzitter. J. H. de Bas, Secretaris. In zyn plaats benoemde de Gemeenteraad in zijne ver gadering van 6 April .1914 tot lid der Commissie den heer Jhr. J. O. de Jong van Beek en Donk, Oud-Zeeofficier, Ond-Gouverneur van Curasao. De Commissie bestond op 31 December 1914 derhalve uit de heeren: J. van Scheers, Voorzitter, J. C. Gijsberti Hodenpijl van Hodenpyl, W. Bakker, Jhr. J. O. de Jong van Beek en Donk, Mr. J. H. de Bas, Secretaris. 5 VERSLAG VISSCHERIJSCHOOL SCHEVENINGEN. A

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1358