135 Samen Samen D. Vernieuwde riolen: Malakkastraat Borneostraat Scheveningsche weg tusschen Frankenslag en Kerklaan Scheveningscheweg einde Carnegielaan Anna-Paulownastraat tusschen Schevening- scheweg en Laan van Meerdervoort Koningstraat (ged.) Jacob-Catsstraat (ged.) Bezemstraat Kranestraat St. Jacobstraat Hamerstraat Waterloostraat (ged.) Fagelstraat (ged.) Van het voor de werken sub 2 uitgetrokken bedrag (zie na No. 5°) werd een som van f 22.940,075 voor aansluitingen door particulieren terug betaald. 376 94 144 241 55 420 204 409 327 194 1Ö218 M. Oostduinweg Carel-van-Bylandtlaan (met pleintje) Ged. Van-Ostadestraat Stortenbekerstraat Hoef kade De-Heem straat Straat tusschen Stationsweg en Spinozastraat Straat tusschen bovengenoemde straat en Korte Groenewegje Copernicuslaan Frederik-Ruijschstraat Ged. Valkenboschkade Hendrik-van-Deventerstraat Nicolaas-Tulpstraat - Govert-Bidloostraat Thomas-Swenckestraat Anton-de-Haenstraat Straat tusschen Weteringkade en Spaarnestraat 108 M. 44 Transport 6309 M. 382 515 159 176 29 217 180 180 90 93 180 100 231 258 96 25 20 1715 M. n n n n ÏJ n Tl Ti T T Ti

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 135