50 Personeel. Toestand op ultimo 1914. J. Draver 6 VERSLAG GEMEENTELIJKEN HANDELSCÜRSUS. NAAM. K. Goudswaard 8— 4-’07 i Directeur. Leeraren aid voorb. cursus in ‘2’ Nederl., Fransch on lezen. 1 7— 9—’08 (Duitsche taal en handels-1 correspondentie. j 1— 9—W Voor het cursusjaar 1914—1915 tevens belast met eventueole vervanging van den Directeur. P. C. Setteur J. J. van Tongeren H. J. H. van Vianen B. Klooster C. Schipper Fransche taal en handels- correspondentie. Engelsche taal en handels- correspondentie Handelsaardrijkskunde. Staatsinrichting en Staat huishoudkunde. M ach ineschrij ven Concierge. KWALITEIT. EN LEERVAKKEN. 4 12 10 9 8 eerste lijdelijke 8 8 8 8 8 8 8 7 7 10 6 E. Hazelhof Dr. D. C. Tinbergen C. C. Bertram M. Hovingh P. J. Bauwerda H. M. H. Smeets G. Gosses R. P. G. Hameetman L. Molenaar N. J. W. M. Nuijen J. A. Verdenius. A. Broers C. Jansen W. Kok O. ten Have J. A. Nederbragt 6— 9—’09 1— 1—’12 7— 9—’08 1— 1— ’12 1— 2—’10 22— 4—’08M— 10 6 10 4 1 8 7 6 10 3 6 10 10 10 8 22— 4—’08-22— 4-’09 (i— 9-’09 1— 9—'10 22— 4—’08:22— 4—’09 J. Born. F. J. Bruggeman P. J. Mol». A. Schuur. A. Snijder. E. H. Sonnega E. P. Wesseling J. Hoogland H. Oldemans P. J. Rauwerda. W. H. Waanders L. H. C. Wegerif B. Klooster K. J. Tol Aantal lesuren per week. Nederl., Fransch, lezen en rekenen. jBoekh. en Handelsrekenen. Leeraren a/d hoofdcursus in lAlgem. handelskennis en j Ned. handelscorresp. Datum van vaste aanstelling. |28— 9—'08! 1 10—'09 ;22— 4 ’08122— 4—’09 1— 9—TO: 1— 9—Tl 22— 4 ’08 22— 4—’09 ;22— 4—’08'22— 4—’09 I 6- 9—’09! i— 9—TO I 6— 9—’09; 1— 9—TO 28— 9—’08; 1 10—’09 1— 9—TO; 1— 9—Tl 8— 9—T4i 1— 9—T3! 1— 9—Tl 1— 9—T4( 22— 4—’Os 22— 4—’09 6— 9—’09; 8— 9—T4 Schoonschrijven. Snelschrijven. Schoon- en snelschrijven. 2 C> j Leeraren ad voorb. en hoofdcursus in 22— 4—'08 22— 4—'09 1 10—’09 22— 4—’08 22— 4-’09 1— 9—TO 1— 1—’13 22— 4—’08 22— 4—'09 22— 4-’08 22— 4—’09 122— 4—’08 22— 4—’09 1— 9—’10 1— 1—’13 1— 2—Tl - - 4—’09 1— 5—'18; 1— 5—’11 16 10—T4 22— 4—’08 22— 4—'09 1— 9—’13 1— 9-TI 1— 9—TO 1— 9—’ll

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1364