50 De leerlingen vallen beroepsgewgze als volgt te groepeeren Totaal 222 13 170 292 Totaal 122 21 20 23 De kantoorbedienden vallen voorts naar den aard van hunne werkgevers als volgt de verdeelen: Kantoorbediende Winkel- en magazijnbediende Kleermaker Naaister Huis- of kantoorknecht Letterzetter Zonder betrekking Effectenhandel, Bank- en Crediet- i zaken Warenhandel Fabrieken, drukkerijen,pers, enz. Rechterlijke macht, belasting administratie, advocaten, pro cureurs, notarissen, enz. Verzekering |In forma tiebureau, Vereenigings- besturen, particulieren en der- lijken Zuivel-, landbouw- en cultuur- ondernemingen, opsporing van I delfstoffen I ^Technisch Bureaux I Transport, expeditie en reedery I Bouwbedrijven I departementen van algemeen I bestuur I gemeentesecretarie en bedrijven |lin- en export 11 VERSLAG GEMEENTELIJKEN HANDELSCURS√úS. BEROEP. Totaal. 1 116 510 288 Aard van de werkgevers. Totaal. 12 25 Voorbereidende Cursus. i Voorbereidende Cursus. 3 1 1 Hoofd cursus. Hoofd cursus. 170 1 7 10 6 6 13 12 11 8 29 29 44 26 17 10 15 122 o 1 1 1 1 94 6 2 5 o 65 46 40 3 4 2 292 3 1 1 2 1 210 6 5 3 19 14

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1369