I I !j I 136 3°. S1 o o t e n. 4°. Pompen. Het gewone onderhoud der openbare pompen ge schiedde in eigen beheer; alleen het verf werk werd openbaar aanbesteed. In verband met het aanleggen van straten ten N.O. van den Rijswijksche weg en aan de Binckhorstlaan werden eenige slooten en slootgedeelten gedempt. riolen en urinoirs slooten pompen 5°. Openbare waterplaatsen. In verband met den bouw van de brug Z.O. Binnen singelPletterijkade en met de verbouwing van den Schouwburg werden de waterplaatsen resp. op den Z.O. Binnensingel en in de Schouwburgstraat verwijderd. De waterplaats op het Zieken werd in verband met de verbreeding aldaar eenigszins verplaatst. Naar aanleiding van klachten werd de waterplaats in de Bezemstraat verwijderd en werd de in het Poli tiebureau Archimedesstraat ingebouwde waterplaats voor zien van een scherm. Ook werd naar aanleiding van klachten het scherm vóór de waterplaats aan de Vaillantlaan bij de Van Ostadestraat eenigszins verbreed. Deze werkzaamheden en het gewone onderhoud ge schiedden in eigen beheer; het verfwerk werd open baar aanbesteed. De uitgaven voor de werken onder letter ft. sub B bedroegen: voor straten en pleinen f 2.128.565,68s - 320.329,88s De voor deze werken gehouden openbare en onder- handxc/te aanbestedingen, werden gegund als volgt: 1. het leggen, opnemen en herleggen van kei-, klin- ker-, ironbrick-, tegel- en andere bestratingen: 563,63s f 2.449.459,20s n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 136