137 0.259 0.25 9 0.34 168.— 76.— 20.25 19.75 95.— 2. het leveren van bekapte keien aan: H. van Kan te Venlo: 189000 granietkeien 0/00 voor Pelt en Hooijkaas te Rotterdam: 68500 Quenastkeien 0/00 voor 148000 Grauwackenkeien 0/00 voor F. X. Michels te Andernach: 10000 LaveikeienO/OO voor 4. de levering van Rijnsteen aan: M. P. Splinter te Leiderdorp: 300000 stuks 0/00 300000 stuks 0/00 5. de levering van ironbricks aan: de N.V. Bouwstoffen v/h. A. E. Braatte Rotterdam: 150000 stuks 0/00 de Maatschappij v/h. de Erven H. Trip te Utrecht: 0.23 0.98 156.90 112.28 19.75 19.75 15.83 15.57 a. buiten de tramsporen per M. voor f b. tusschen de tramsporen en tot 1 M. er buiten per M. voor het leggen van trottoirbanden per M. voor het herleggen van trottoirbanden perM. voor het leveren van zand per M3. voor aan de Maatschappij ter uitvoering van werken, voorheen onder de Firma J. v. d. Elshout Gzn. te ’s-Gravenhage. 3. de levering van Waalsteen aan: de N.V. Steenfabriek Nijmegen: 430000 stuks 0/00 firma Heuff Co. te Gorinchem: 430000 stuks 0/00 430000 stuks 0/00 de N.V. Steenfabrieken v/h. Wolff Co. te Amsterdam: 430000 stuks 0/00 „Klaverblad” te n n n r> n V n n n r> n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 137