50 1 13 VERSLAG GEMEENTELIJKEN HANDELSCURS√úS. tl De Commissie van Toezicht op den Gemeentelijken Handelscursus te 's-Gravenhage. H. Blink, Voorzitter. H. Hijmans, Secretaris. Maar niet minder duidelijk toont dit verschijnsel de dringende noodzakelykheid aan van splitsing van deze overladen instelling, welke het kan vergaan als een te zwaar met vrucht beladen boom, die onder den last van wat zgn eigen bloei voortbrengt, bezwijkt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1371