Ijl 1Ü 51 I I 61 I sis 28 Ij o VERSLAG CONSERVATORIUM VOOR MUZIEK. Wirtz. Oberstadt. Textor. van Ling. (onderwijskunst). (voorbereid, kl.). (onderwijskunst). (voorbereid, kl.). (onderwijskunst). (voorbereid, kl.). Namen der Leeraressen en Leeraren. BENAMING DER KLASSEN. Piano Piano. 24 - 10 29 2 4 21 2 6 2 2 22 2 2 26 2 2 26 2 2 14 2 2 officier van het Nederlandsch-Indisch leger, op eene door Uwe Excellentie goedgekeurde jaarwedde van f 1500. Ten aanzien van het door de commissie in het jaar 1912 bij Uwer Excellentie’s voorganger aanhangig gemaakt voorstel tot verbetering der pensioenregeling van het on derwijzend personeel aan het Conservatorium, waarnaar ook in het vorig jaarverslag werd verwezen, mocht de commissie ook in het afgeloopen jaar tot haar leedwezen nog geen bericht van Uwe Excellentie ontvangen. De Commissie van Toezicht veroorlooft zich de vrijheid nogmaals de aandacht van Uwe Excellentie te vragen voor dit gewichtige voorstel. 20 10 6 31 20 4 32 19 4 15 9 4 c. Leerlingen. In het schooljaar 1914 bedroeg het aantal leerlingen 329 en wel 221 van het vrouwelijk en 108 van het mannelijk geslacht. Deze waren verdeeld in de volgende klassen: Koorzang. Solozang. Ensemble (solozang). Solfège. Solozang. Onderwijskunst Operazang. Solfège (mannelijke leerl.) (vrouwelijke de heer Renaud. 'Dl 5 /mej. Bol. 7 van Zanten. 38 ix 39 p 76 mej. Hoog. 27 |J de heer Spoel. (onderwijskunst). (voorbereid, kl.). Piano. Piano. D

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1374