51 5 VERSLAG CONSERVATORIUM VOOR MUZIEK. Uit dezen staat blijkt o.m., dat het onderwijs werd gege ven, behalve door den directeur, door 32 leeraren en leera- ressen, en dat het aantal leerlingen, in de verschillende klassen ingedeeld, 1075 bedroeg en het aantal wekelijksche lesuren 451, tegen respectievelijk 1119 en 456 in het vorige jaar. Door 23 leerlingen uit de hoogste klassen werd aan min gevorderden les gegeven. Van de 329 leerlingen betaalden 236 schoolgeld; de overi gen ontvingen kosteloos onderwijs. Van elders kwamen 55 leerlingen, n,l. uit: Arnhem 1, Bergen op Zoom 1, Delft 7, Deventer 1, Gorinchem 1, Gouda 5, Groningen 1, Heerenveen 1, Leiden 7, Meerkerk 1, Naald wijk 1, Noordwjjk aan Zee 2, Rotterdam 6, Rijswijk (Z.-H.) 4, Schiedam 6, Utrecht 1, Voorburg 5, Wassenaar 1, Zegwaard 1 en Zwolle 2. In den loop van het jaar 1914 verlieten 84 leerlingen om verschillende redenen het Conservatorium.Daarvan namen 48 leerlingen deel aan het eindexamen, waarvan er 46 slaagden, te weten: Voor piano (onderwijskunst), de dames J. W. Heinrici H. P. J. van der Lee, A. M. Maronier (met onderscheiding). M. J. H. Batenburg (met onderscheiding), H. C. Oosthout. M. C. Engelman, C. J. Klööte, C. C. van Emmerik (met onderscheiding), E. M. C. Oerlemans (met onderscheiding), R. Fresco, M. C. Erasing, C. H. Heine en N. Eyl; de heeren: P. Th. Zwetsloot, A. A. de Hoogh en H. van Wezel, welke laatste tevens slaagde voor violoncel (onder wijskunst). Voor viool (onderwijskunst), de dames N. G. J. Hendriks, H. W. A. Mensink en A. Pino; de heeren: B. Fresco, H. S. Wouters, J. H. S. B. Damen, I. J. Landheer, P. A. Veenstra, welke laatste tevens slaag de voor hoorn (solo- en orkestspel) en H. H. van der Vegt (met onderscheiding). Voor violoncel (onderwijskunst), mej. W. L. van Aken. Voor zang (onderwijskunst), de dames E. C. Gravelotte en J. L. Solleveld. Voor piano (solospel), de dames J. C. van Erpecum (met onderscheiding), P. A. Pop (met onderscheiding), M. Th. Faure en E. E. G. Ernste; de heeren C. W. Sommer en J. H. Jalink, laatstgenoemde met bijzondere onderscheiding. Voor viool (solospel), de dames C. E. van Raveuswaay en A. S. Deirkauf, welke laatste tevens slaagde voor viool (orkestspel); de heer C. L. Wisse, die tevens slaagde voor viool (orkestspel) en clarinet (solo- en orkestspel).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1376