l 52 4- VERSLAG ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN. Aan de Academie werd door 51 leeraren onderwijs ge geven. Het aantal leerlingen bedroeg in het afgeloopen leerjaar 688, waarvan 593 mannelijke en 95 vrouwelijke leerlingen; van dit aantal waren 269 (234 mannelijke en 35 vrouwelijke) nieuwe leerlingen. Van deze 688 leerlingen waren er 44 uit Scheveningen en 80 af komstig uit andere gemeenten, te weten 5 uit Arnhem, 2 uit Assen, 1 uit Bleiswijk, 1 uit Breda, 1 uit Brielle, 6 uit Delft, 1 uit Deventer, 1 uit Didam, 1 uit Ede, 1 uit Enschedé, 4 uit Groningen, 1 uit Gouda, 5 uit Leiden, 2 uit Leidschen- dam, 2 uit Loosduinen, 1 uit Meden, 1 uit Middelburg, 1 uit Naaldwijk, 1 uit Oegstgeest, 1 uit Oldeboom, 1 uit Oos- terbeek, 1 uit Oosterhout, 1 uit Oost-Indië, 6 uit Rijswijk, 3 uit Rotterdam, 1 uit Schijndel, 1 uit Tiel, 1 uit Utrecht, 1 uit Vlissingen, 13 uit Voorburg, 1 uit Vries, 1 uit Wad- dinxveen, 3 uit Wassenaar, 1 uit Wolvega, 1 uit Wijeheu, 1 uit Zetten, 1 uit Zevenhuizen, 1 uit Zoetermeer, 1 uit Zutphen en 1 uit Zwolle. Voor rekening van Academieleden volgden 9 leerlingen den Wintera vond cursus. Aan verzoeken om gratis de lessen der Academie te mo gen volgen wordt, wanneer daartoe na gehouden onderzoek omtrent aanleg en onvermogen, termen bestaan, altijd voldaan. Ter tegemoetkoming aan ouders en verzorgers, die door de tijdsomstandigheden werkloos werden of in verdiensten achteruit gingen, heeft de Raad van bestuur aan die kos- telooze toelating tijdelijk meer dan gewone uitbreiding gegeven en dat voornemen ter openbare kennis gebracht. Ook werd aan den directeur opgedragen meer in ’t bijzon der aan militairen, door de mobilisatie onder de wapenen geroepen, gelegenheid te geven aan de Academie op be paalde uren teekenonderwijs te ontvangen in verband met de door hen beoefende vakken. Aan het einde van het heeft tot heden tot de aanstelling van de volgende nieuwe leeraren geleid: De heeren Ch. Roskam, van Arnhem, decoratief-schilde- ren; J. van Breen, leeraar in algemeenen dienst en voor 'de afdeeling Bouwkunde; J. Rijkse, leeraar in algemeenen dienst en voor de kunstgeschiedenis; F. Zwollo, leeraar voor de metaalbewerking; C. A. Smout, leeraar in boet- seeren-figuur; H. C. Verhrugge, leeraar in meubel- en interieur-teekenen; M. J. R, Hack, leeraar in boetseeren en beeldhouwen-ornament, en Th. J. Dinn, leeraar in tuin bouwkundig teekenen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1383