53 INHOUD. III. 1 100 101 102 107 109 110 112 112 115 122 133 138 I. II. III. IV. V. VI. 10 22 47 67 1. 2. 3- 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 92 96 97 97 VERSLAG. I. Openbaar Onderwijs II. 8 Handwerkonderwijs 91 IV. Herhalingsscholen 99 V. 112 Bijzonder Onderwijs VI. Plaatselijke Commissie van Toezicht 139 Openbare scholen Herhalingsscholen Methodiek cursus Byzondere scholen Personeel Leerlingen en onderwijs Gebouwen en omgeving „Algemeene Opmerkingen” Opmerkingen van algemeenen aard Aard der scholen Personeel Leerlingen en onderwys Gebouwen en omgeving Bijzondere mededeelingen Duur van den Cursus Onderwijzend Personeel Leerlingen Onderwijs Bibliotheek Algemeene Opmerkingen Hoofdstuk. Mededeelingen van algemeenen aard Bladzijde. 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1391