53 BIJLAGEN. A. B. C. D. E. H. 1. K. F. G. Letter. Staat van bet getal der op 15 October 1914 schoolgaande kinderen in de gemeente ’s-Gravenhage met uitzondering van hen, die uitsluitend de herhalings- of avondscholen hebben bezocht, 1895—1914. Staat van het getal der op 15 October 1914 kosteloos schoolgaande kinderen in de gemeente ’s-Gravenhage met uitzondering van hen, die uitsluitend de herhalings- of avondscholen hebben bezocht, 1895—1914. Staat van het getal leerlingen, die over 1914 de dag scholen in de gemeente ’s-Gravenhage hebben bezocht. Algemeene tabel der lagere scholen, enz. in de gemeente ’s-Gravenhage. Staat van het getal leerlingen, die van 1 October 1913 tot 1 October 1914 de herhalingsscholen in de gemeente ’s-Gravenhage hebben bezocht. Algemeene tabel der herhalingsscholen. Staat van het getal leerlingen, verdeeld naar hunnen leeftijd, die op 15 October 1914 de dagscholen in de gemeente ’s-Gravenhage hebben bezocht. Overgang van leerlingen naar andere inrichtingen van onderwijs, enz. in de gemeente ’s-Gravenhage. Staat, vermeldende de dagen, op welke handwerkonder- wijs aan de openbare lagere scholen in de gemeente ’s-Gravenhage wordt gegeven. Verzuimen Personeel van het Openbaar Lager Onderwijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1392