53 I fg ‘SS og-- 4 5. +2 3| *1 Hieronder volgt een opgaaf van het getal der leerlingen tusschen den zeven- en dertienjarigen leeftijd over de jaren 1910—1914: Pï 4 I g-sg1 IgSJ 7 VERSLAG LAGER ONDERWIJS Kosteloos onderwezen. 367 1905 20648 13724 5267 500 809 3766 120 4482 I 1906 13814 21192 90 785 3629 137 1907 20920 1040 309 14854 3481 3938 14,05 2,92 1001 1908 848 15037 21768 399 183 3395 j 86 4277 14,21 2,96 1909 948 22716 15351 314 3698 303 14,09 2,76 1910 831 23547 15837 486 482 3577 4180 14,04 2,77 1911 245 23792 16126 289 4307 127 13,83 54 2,75 1912 910 24702 16467 341 4461 154 13,97 2,68 1913 770 25472 16785 318 4445 250 14,— 2,53 7 I 3682 492 1914 720 26192 543 17328 4452 13,43 2,60 Percentsgewijze V. M. V. M. V. M. 16055 16030 1910 16253 333 98,28 15722 223 1,72 369 97,88 16285 343 2,12 16736 373 297 98,02 1,98 16978 16993 1913 17513 233 330 98,37 1,63 17280 17323 1914 98,28 1,73 18135 247 373 17888 17405 17778 ■S 14,20 3,73 14,06 3,26 Openbare scholen. Aantal kinderen in deze gemeente op 81 December boven 7jaaren beneden 13 jaar. Büzondere scholen. en genoten dus geen onderwas op de scholen in deze gemeente. Openbare scholen. Bijzondere scholen. 75 a c «I cö nö 173 3631 134401— 191 genoten geen onderwijs op scholen in deze gemeente. genoten onderwas op scholen in deze gemeente. 16654 I 16681 16 I 3190 1912 17275 I 17120 “|s 3750 I— 527 «3 O o +1 «5 aS 75 1 a3 cö n van dezen genoten onder wijs op de I scholen in deze gemeente. 544 272 1911 I17024 ywrs g ¥c 'CÏJZ'O tï o

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1397