I I i I 1 I 53 8 1902 3 10 1905 1906 SI 9 io 1909 1909 1902 1902 4 5 1907 1907 7 Mei 1 I» 1907 Verordening van de openb. scholen van Lager Onderwijs Huish. regl. voor de commissie tot wering van schoolverz. Heffing van schoolgeld op de openbare Herhalingsscholen van Lager Onderwys Invordering van schoolgeld op de openbare Herhalings scholen van Lager Onderwijs Openbare Herhalingsscholen voor Lager Onderwijs Regeling van het onderwijs in spreken aan spraakgebrek- kige leerlingen Instructie voor de onderwijzers in spreken en regeling voor de toelating tot de lessen in spreken Heffing schoolgeld openbare lagere scholen Verordening tot wijziging der Verordening, regelende de heffing en de invordering van het schoolgeld voor de leerlingen der openbare scholen van lager onder wijs in de gemeente ’s-Gravenhage, (Verz. No. 18 van 1906), zooals deze nader is gewijzigd Invordering schoolgeld openbare lagere scholen. Onderwijs in paedagogiek en methodiek aan de onder wijzeressen in handwerken Samenstelling en inrichting Commissie Lager Onderwijs. Huishoud, reglement van de Commissie Lager Onderwijs. Verordening, houdende regelen omtrent het verleenen van verlof aan het onderwijzend personeel der openbare lagere scholen te ’s-Gravenhage Verordening, regelende de instelling van schoolartsen Verordening, regelende de jaarwedden van de school artsen, enz Instructie voor den schoolarts, de assistent-schoolartsen en de(n) klerk(en) ten bureele van den schoolarts Verordening, houdende voorschriften omtrent regeling en bezoldiging van het onderwijzend personeel en van 1908 No. 24 1909 No. 3 1 1 Aug. 1914 19 H. Openbaar Onderwys. Verordeningen, betreffende het Lager Onderwijs. I 1897 1901 18 1906 I 1906 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. ■j- I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1398