139 f 6883.73 4884.45 3227.50 11. 872.20 11.15 116248.— 4443.— 29450.— de N.V. Houthandel v/h. Eindhoven Zn. te Zwolle: 1 perceel voor Gebrs. van Hoeken te Leiden: 1 perceel voor Gebrs. van Hoeken te leiden: 1 perceel voor het verrichten van verfwerk aan ver schillende pompen, openbare water plaatsen en scheringen aan D. van der Knaap alhier voor 12. het leveren van steenkolen ten be hoeve van de rioolgemalen aan de Lijnbaan en aan de Duinstraat aan de Haagsche Steenkolen-Maatschappij voorheen J. Kemps alhier per 1000 K. G. a 13. het asphalteeren van verschillende straten aan de Neuchatel Asphalt Cy Ltd. te Amsterdam voor 14. het rioleeren van een gedeelte Scheve- ningsche Weg en het uitvoeren van een met een en ander in verband staande werken aan A. Knijnenburg te Scheveningen voor 15. het rioleeren van de Koningstraat en Jacob Catstraat (gedeelten) en van de Bezemstraat, Berenlaan, Boterstraat, Kranestraat, St. Jacobstraat en Hamer straat (geheel) en het uitvoeren van daarmede in verband staande werken aan H. van Osch te ’s-Gravenhage voor 16. het aanleggen, rioleeren en bestraten over de Z. W. halve breedte van het gedeelte der Hendrik Zwaardecroon- straat, gelegen tusschen de Juliana van Stolberglaan en het reeds gereed zijnde deel der straat ten Z.O. van de Willem van Outshoornstraat, en het uitvoeren r n T T> n 7, n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 139